Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju

Autorzy: Stanisław Kaczmarczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: analiza porównawcza wykorzystanie badań instrumenty marketingu zarządzanie przedsiębiorstwem marketing
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (279-292)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano i porównano dane na temat stanu wykorzystania marketingu w pomorskich przedsiębiorstwach w porównaniu z krajowymi. Analizie poddano dane z naukowego badania przeprowadzonego w latach 2010–2011 przez zespół z Katedry Marketingu i Handlu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przedmiotem analizy są wybrane grupy działań marketingowych prowadzonych we wspomnianych wyżej podmiotach. Problemy te mieszczą się ogólnie w zakresie praktycznych i teoretycznych problemów współczesnego marketingu i handlu w województwie pomorskim na tle poziomu krajowego.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
2.Escher I., Badania marketingowe w działalności polskich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach, Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian, tom 1, Raport z badania, red. S. Kaczmarczyk, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Ko
3.Joshi A., Gimenez E., Jak procesy decyzyjne usprawniają marketing, „Harvard Business Review Polska” 2014, listopad.
4.Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1996.
5.Oleksyn T., Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2001.
6.Pawlak-Kołodziejska K., Schulz M., Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny” 2011, wrzesień–październik, cz. 2, t. 1.
7.Redman T. C., Kłopoty z wiarygodnością danych, „Harvard Business Review Polska” 2014, maj.
8.Slyvotzky A. J., Morrison D. J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
9.Sojkin B., Komercjalizacja produktów jako proces rynkowy, w: Komercjalizacja produktów żywnościowych, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2012.