Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.30-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 30 2017
Reference Budgets: A Case of Bulgarian Food Basket
(Budżety referencyjne: przypadek bułgarskiego koszyka żywności)

Autorzy: Bistra Vassileva
assoc. prof. PHD, University of Economics-Varna, Department of Marketing, Faculty of Management
Słowa kluczowe: budżet gospodarstw domowych finanse gospodarstw domowych budżet referencyjny
Rok wydania:2017
Liczba stron:22 (77-98)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Budżety referencyjne są uznawane za instrument budowania konsensusu w społeczeństwie w sprawie odpowiedniego dochodu. Główne pojęcie stanowi, że budżet gospodarstwa domowego powinien pokazywać prywatne minimalne koszty odpowiednich koszyków towarów i usług, tak aby po opodatkowaniu dochodów gospodarstw domowych można porównać do budżetów w celu oceny adekwatności. Autor prezentuje rozwój bułgarskiego koszyka produktów żywnościowych dla trzech jasno określonych hipotetycznych gospodarstw domowych, a mianowicie osoby samotnej w wieku produkcyjnym, samotnego rodzica z dwojgiem dzieci i pary z dwojgiem dzieci. Zakłada się, że wszystkie gospodarstwa domowe zamieszkują w stolicy Bułgarii. Kontekst koszyka dóbr żywnościowych charakteryzuje się szeroką rozbieżnością w zakresie wzorca odżywiania w Europie, ogólnym brakiem porównywalnych danych dotyczących spożycia żywności oraz ograniczonymi wspólnymi wytycznymi dotyczącymi tego, co stanowi zdrową dietę. Drugorzędne źródła informacji służą do opracowania sztywnych ram teoretycznych. W Sofii zweryfikowane zostały trzy grupy fokusowe, aby utworzyć kosz żywnościowy. Koszyk jest wyceniony na podstawie weryfikacji cen bieżących. W efekcie utworzone zostały koszyki na artykuły spożywcze (zdrowe i niezdrowe) oraz sprzęt kuchenny dla wyżej wymienionych trzech typów gospodarstw domowych.
Pobierz plik

Plik artykułu