Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.2-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2017
Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego

Autorzy: Jakub Morawiec
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: Pomorze Zachodnie w planach Piastów sojusz Bolesława Krzywoustego z Danią mariaże polityczne społeczeństwo XII wieku
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (199-209)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Działania Bolesława Krzywoustego, mające na celu podporządkowanie Pomorza Zachodniego, były konfrontowane z analogicznymi zabiegami ze strony innych wpływowych graczy, przede wszystkim Cesarstwa i Danii. Zbieżność interesów prowadziła do bezpośrednich tarć, wymuszała też czasowe sojusze. Do ostatnich należy zaliczyć zbliżenie polsko-duńskie, do którego doszło około 1128 roku. Polskiego księcia i duńskiego króla Nielsa połączył sojusz ich przeciwników, księcia zachodniopomorskiego Warcisława oraz „króla” Obodrytów Knuta Lavarda. Najważniejszym przejawem sojuszu było małżeństwo syna Nielsa Magnusa z córką Bolesława Ryksą. Podjęta rok później wyprawa duńsko-polska na Uznam i Wolin okazała się jedynym przejawem tej współpracy. Wzajemna nieufność, groźba interwencji cesarskiej w Danii, w końcu rychła śmierć Nielsa i Magnusa w walkach o władzę przesądziły o jej szybkim zakończeniu. W dalszych zabiegach o przejęcie kontroli nad Pomorzem Zachodnim Bolesław Krzywousty musiał szukać sojuszników gdzie indziej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Lind J., De russiske æteskaber. Dynasti- og alliancepolitik i 1130’ernes danske borgerkrig,
2.„Historisk Tidskrift (Dansk)” 1992, t. 92, z. 1.
3.Maleczyński K., Bolesław Krzywousty, Kraków 1946.
4.Morawiec J., Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej, Kraków 2010.
5.Marzec A., Waśko A., Ryksa, w: Piastowie. Leksykon biograficzny, red. K. Ożóg,
6.S. Szczur, Kraków 1999.
7.Nielsen K.S., The amphibious capacity of the medieval Danish armies, w: Maritime Warfare
8.in Northern Europe. Technology, organisation, logistics and administration
9.500 BC-1500 AD, red. A. Nørgård Jørgensen, J. Pind, L. Jørgensen, B. Clausen,
10.Copenhagen 2002.
11.Paludan H., Flos Danie. Personer og standpunkter i dansk politik under kong Niels, Historie.
12.Jyske samlinger, ny række VII, Århus 1967.
13.Riis Th., Saxo und offizielle Königsideologie, w: Saxo and the Baltic Region, red. T. Nyberg,
14.Odense 2004.
15.Rosik S., Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013.
16.Szacherska M.S., Rola klasztorów duńskich w ekspansji Danii na Pomorzu Zachodnim
17.w schyłku XII wieku, Wrocław 1968.
18.Turasiewicz A., Dzieje polityczne Obodrzyców. Od IX wieku do utraty niepodległości
19.w latach 1160–1164, Kraków 2004.
20.Tyc T., Polska a Pomorze za Bolesława Krzywoustego, w: T. Tyc, Z średniowiecznych
21.dziejów Wielkopolski i Pomorza. Wybór prac, oprac. J.M. Piskorski, Poznań 1997.
22.Vita altera Kanuti ducis, Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum t. XXIX, red.
23.G. Waitz (ed.), Hannoverae 1892.