Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Inne strony początkowe

4 (1-4) --- Więcej
1.

Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej

25 (5-29) Paweł Migdalski Więcej
2.

Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu XII i XIII wieku. Zarys problemu

12 (31-42) Piotr Piętkowski Więcej
3.

Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda

24 (43-66) Paweł Babij Więcej
4.

Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału

45 (67-111) Dariusz Wybranowski Więcej
5.

Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego

15 (113-127) Dariusz Karczewski Więcej
6.

Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza

14 (129-142) Hadrian Kamiński Więcej
7.

Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze

25 (143-167) Dariusz Adamczyk Więcej
8.

Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu

11 (169-179) Monika Rusakiewicz Więcej
9.

Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu

18 (181-198) --- Więcej
10.

Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego

11 (199-209) Jakub Morawiec Więcej
11.

Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)

19 (211-229) Rafał Simiński Więcej