Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
SZANSE I BARIERY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZYGRANICZNYCH REGIONÓW POLSKI I UKRAINY Z PERSPEKTYWY WYBRANYCH INSTYTUCJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

Autorzy: Stanisław Skowron
Politechnika Lubelska

Łukasz Skowron
Politechnika Lubelska

Marcin Gąsior
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: rynek ukraiński współpraca przygraniczna instytucje dialogu społecznego
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (279-292)
Klasyfikacja JEL: F16 L31 N30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań na temat opinii wybranych instytucji dialogu społecznego w regionie lubelskim, dotyczących możliwości i utrudnień współpracy gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorczości na Ukrainie, w szczególności w regionie przygranicznym obwodu wołyńskiego. Tematyka badań dotyczyła następujących obszarów problemowych: a) wiedza o rynku ukraińskim, b) skłonność do podjęcia współpracy z odpowiednimi instytucjami po stronie ukraińskiej, c) bariery takiej współpracy, d) oczekiwania wsparcia dla takiej współpracy oraz e) ocena atrakcyjności rynku ukraińskiego w opinii przedstawicieli instytucji dialogu społecznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czyżkowicz, P., Wojciechowski, W. (2011). Labour market in Lublin voivodship. W: P. Czyżkowicz, P. Opala (red.), Conditionings of domestic and international competetivness of lublin voivodship. Warsaw: Ernst & Young Publishing.
2.Fedosova, V. (2011). Analysis of Labour Migration of Volhynia Area (based on Volyn region). Ekonomiczni Nauki, 8 (31).
3.Firszt, D. (2008). Czy Ukraina podąży śladami Polski? Kurier UEK, 8 (24).
4.Han, C.M. (1989). Country Image: Halo or Summary Construct? Journal of Marketing Research, XXVI, May.
5.Hatch, M.J., Schultz, M. (2004). Organizational Identity. Oxford: Oxford University Press.
6.Statistical data published by State Committee of Statistic in Ukraine (2012). Pobrane z: http://www.voladm.gov.ua.
7.Jakubowski, A. (2011). Euroregion Bug in figures in 2011. Lublin: Statistical Office in Lublin.
8.Mikula, N., Wołoszyn, W. (red.). (2008). Common Polish-Ukrainian Strategy of Cross- Border Cooperation of Euroregional associations 2005–2015, Lublin, Resovia, Lviv, Użhorod: Cross-border Cooperation Programme.
9.Mostovenko, N., Levchuk, V. (2010). Barriers and Factors of Activating of Polish-Ukrainian Transborder Cooperation. Regional Economics 13, Ukraine: Lutsk National Technical University.
10.Niss, H. (1996). Country of Origin Marketing over the Product Life Cycle. European Journal of Marketing, 3.
11.Ravasi, D., Schulz, M. (2006). Responding to Organizational Identity. Threats. Exploring the Role of Organizational Culture. Academy of Management Journal, 49.
12.Stachowicz, J., Stachowicz-Stanusch, A. (2008). Management of Economic and Social Identities on Both Regional and Enterprise Levels within the Contemporary Globalizing Reality. W: The Economics of Education and Innovation for Sustainability and Growth, Congress of Political Economists (COPE). Wilkes: Wilkes University.
13.Strategiczne kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego regionu w latach 2012–2015, (2012). W: Program reform gospodarczych na lata 2010–2014, dostatnie społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, skuteczne państwo. Zamość–Łuck: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
14.Wójcik, W. (red.). (2007). Monitoring i ewaluacja regionalnej strategii innowacji województwa lubelskiego. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.