Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1982
Udział 6 Warszawskiego Batalionu Pontonowo-Mostowego w walkach o Odrę w 1945 r.

Autorzy: Andrzej Toczewski
Data publikacji całości:1982
Liczba stron:18 (43-60)