Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.2-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2015
Henryk Kocój, Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego, Kraków 2013, ss. 445

Autorzy: Zdzisław Janeczek
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:7 (166-172)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu