Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.42-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 42
Ontologie ram projektowych jako narzędzie wspomagające decyzje komitetów sterujących

Autorzy: Liliana Szewc
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Cezary Orłowski
Wyższa Szkoła Bankowa Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Słowa kluczowe: ontologie ramy projektów inteligentne specjalizacje Smart Cities
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (73-84)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie przydatności ontologii jako narzędzia wspomagającego decyzje prac komitetów sterujących. Budowa ontologii jako narzędzia wspomagającego decyzje była konsekwencją pojawienia się problemu oceny wniosków projektowych zgłaszanych do projektu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Smart Port & City. W artykule przedstawiono etapy budowy ontologii oraz jej zastosowanie do analizy zgodności dokumentów z przyjętymi ramami projektu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czarnecki, A., Orłowski, C. (2010). Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Ontology as a tool for the IT management standards support, s. 330–339. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag..
2.Czarnecki, A., Orłowski, C. (2011). IT business standards as an ontology domain. Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, s. 582–591. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag.
3.Gliński, W. (2010). Ontologie. Próba uporządkowania terminologicznego chaosu. Pobrane z: https://kask.eti.pg.gda.pl/redmine/projects/sova/repository/revisions/4e694ec36072c40b2d3826354d625229c4af440a/entry/doc/Praca_dyplomowa/materialy/UW_Ontologie_proba_uporzadkowania_terminologicznego_swiata.pdf (3.04.2016).
4.Goczyła, K. (2011). Ontologie w systemach informatycznych. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
5.Inteligentne Specjalizacje Pomorza (2015). Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Gospodarczego. Pobrane z: http://drg.pomorskie.eu/documents/102005/129070/broszura/06625c62-965e-40a3-b829-48cb6b866218 (3.03.2016).
6.Jaszkiewicz, A. (1997). Inżynieria oprogramowania. Gliwice: Helion.
7.Kasperek, M. (2006). Planowanie i organizacja projektów logistycznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
8.Niewiarowski, A. i Stanuszek, M. (2013). Mechanism of analysis of similarity short texts, based on the Levenshtein distance. Studia Informatica 34.1, 107–114.
9.Słownik języka polskiego PWN (2011).Wydawnictwo Naukowe PWN. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/ (18.04.2016).
10.Szyjewski, Z. (2006). Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Warszawa: Placet.