Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1969
Zatrudnienie w gospodarce socjalistycznej w świetle teorii rachunku ekonomicznego /ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu/

Autorzy: Zdzisław Łaski
Rok wydania:1969
Liczba stron:5 (175-179)