Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/2 2018
Metody badania zachowań społecznych

Autorzy: Zdzisław Szyjewski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: badanie zachowań badania ankietowe wiarygodność metod
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:16 (147-162)
Klasyfikacja JEL: O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podejmowanie decyzji gospodarczych związane jest z ryzykiem ich trafności. W celu zwiększenia szansy na sukces prowadzone są badania zachowań potencjalnych klientów, ich reakcji na podejmowane działania czy opinie o wprowadzanym rozwiązaniu. Najczęściej stosowaną metodą badania zachowań i reakcji na podejmowane działania jest przeprowadzenie badania ankietowego wśród odbiorców proponowanego rozwiązania. Mimo dużej łatwości przeprowadzenia takich badań pozostaje problem wiarygodności otrzymanych wyników, gdyż jak pokazują eksperymenty, niektóre odpowiedzi udzielane przez respondentów nie zawsze są zgodne z prawdą, co w dużym stopniu podważa celowość całego badania, a otrzymane wyniki i wyciągnięte na ich podstawie wnioski mają niską wartość biznesową. Nowe technologie informatyczne pozwalają nie tylko zwiększać wiarygodność badań, ale także dają zupełnie nowe, bardzo wiarygodne metody pozyskiwania prawdziwych zachowań, co znacząco zwiększą skuteczność podejmowanych rozwiązań gospodarczych. Do podejmowania decyzji biznesowych wskazane jest zatem poszukiwanie alternatywnych, bardziej wiarygodnych metod pozyskiwania danych o zachowaniach klientów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borawska, A. (2016). Techniki neuronauki poznawczej w systemach wspomagania decyzji. Studia Informatica Pomerania, 1 (39), 15–24.
2.Hague, P. (2014). Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników. Gliwice: Onepress Helion.
3.Kaczmarczyk, S. (2003). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Krok, E. (2015). Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań. Studia Informatica. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński, 37, 55–73.
5.Mangione, T.W. (1999). Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Szafran, J. (2014). Przestrzeganie kodeksu etyki audytora wewnętrznego w świetle badań ankietowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 72, 195–209.
7.Szyjewski, G., Fabisiak, L. (2017). Survey as a source of low quality research data. Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, 11, 939–943.
8.Vecchiato, V., Maglione, A.G., Cherubina, P., Wąsikowska, B., Wawrzyniak, A., Łatuszyńska, A., Łatuszyńska, M., Nermed, K., Graziani, I., Leucci, M.R., Trettel, A., Babiloni, F. (2014). Neurophysiological Tools to Investigate Consumer’s Gender Differences during the Observation of TV Commercials. Computational and Mathematical Methods In Medicine, 2014, 1–12.