Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1963
Rys historyczny przemysłu okrętowego w Szczecinie w latach 1950-1955

Autorzy: Zdzisław Hrut
Data publikacji całości:1963
Liczba stron:10 (29-38)