Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1962
Przegląd działalności Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/. Sekcja Ekonomiczna

Autorzy: Zdzisław Łaski
Data publikacji całości:1962
Liczba stron:4 (145-148)