Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.42-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 42
Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym

Autorzy: Jolanta Sala
Powiślańska Szkoła Wyższa

Halina Tańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne relacje pracownik-pracodawca kompetencje
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (61-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Istotą artykułu jest model relacji pracownik–pracodawca w społeczeństwie informacyjnym i prezentacja wyników dwóch eksperymentów na polskim rynku pracy (w latach 1991–2001 oraz 2010–2015). W konsekwencji symetrycznego postrzegania dorobku mikro- i makroekonomii zidentyfikowane zostały role pracodawcy bezpośredniego i pośredniego oraz znaczenie kapitału intelektualnego i społecznego. Uzyskane wyniki stanowią sygnalizację zjawiska traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym. Zjawisko to stanowi ogromne zagrożenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Znajduje ono uzasadnienie w dorobku Standinga (w zakresie klasy społecznej prekariat) oraz trzech laureatów Nagrody Nobla.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bobrowicz, B., Gajderowicz, T. (2012). Rynek pracy. W: M. Krawczyk (red.), Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
2.Flakiewicz, W., Oleński, J. (1989). Cybernetyka ekonomiczna. Warszawa: PWE.
3.Krawczyk, M. (2012). Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
4.Kruczek A. (2016). Akcje dla pracowników, Nasz Dziennik, 218 (5666).
5.Sala, J., Tańska, H. (2008). Kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki elektronicznej. W: J. Goliński, K. Krauze (red.). Współczesne aspekty informacji, Monografie i Opracowania, 551, 291–300. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
6.Sala, J., Tańska, H. (2010). Rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym. W: J. Goliński, K. Krauze, A. Kobyliński, M. Grzywińska-Rąpca (red.). Współczesne aspekty informacji, II, Monografie i Opracowania, 570, 69–77. Warszawa: SGH.
7.Sala, J., Tańska, H. (2013). Rozwiązania instytucjonalne na rzecz transferu wiedzy i kompetencji. W: J. Lewandowski (red.). Organizacja i Zarządzanie, 53, część B, 109–118. Łódź: Politechnika Łódzka.
8.Sala, J., Tańska, H. (2015a). Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa. W: A. Szewczyk, G. Wojarnik (red.). Społeczeństwo informacyjne oraz organizacja publiczna w gospodarce cyfrowej, Zeszyty Naukowe nr 874, Studia Informatica nr 37. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
9.Sala, J., Tańska, H. (2015b). Dobrobyt w kontekście pracy i narzędzi pracy. W: W. Łysiak-Szydłowska, K. Strzała (red.). Oblicza dobrobytu. Wybrane zagadnienia, tom II. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
10.Sala, J., Tańska, H. (2015c). Sieci społeczne i sieci gospodarcze antidotum na redukowane państwo. W: A. Kobyliński, W. Szymanowski, M. Grzywińska-Rąpca, M. Kobylińska (red.). Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 36. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
11.Sala, J., Tańska, H. (2015d). Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki. W: M. Pluciński (red.). Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Sala, J., Tańska, H. (2015e). Integracja życia gospodarczego i społecznego poprzez ICT. W: M. Sarama, F. H. Colin (red.). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 44 (4), 2, 191–202. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
13.Sala, J., Tańska, H. (2016). Competences in the knowledge-based economy. W: Position papers of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). Gdańsk: ACSIS.
14.Standing, G. (2014). Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Stiglitz, J. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Wiener, N. (1961). Cybernetyka a społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
17.https://pl.wikiquote.org/wiki/Adam_Smith