Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1972
Aktualny stan i zamierzenia w dziedzinie rozwoju przewozów kontenerowych w krajach RWPG

Autorzy: Zdzisław Borzycki
Data publikacji całości:1972
Liczba stron:13 (79-91)