Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.42-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 42
Hurtownia danych z bazą wiedzy w dynamicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Autorzy: Bożena Śmiałkowska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki
Słowa kluczowe: adaptacyjna hurtownia danych zarządzanie dynamiczne systemy wspomagania decyzji wiedzą
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (85-95)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano model systemu komputerowego wspomagania dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem z użyciem bazy wiedzy, adaptacyjnej hurtowni danych oraz dynamicznego modelu funkcjonowania firmy. Aby hurtownia spełniła swoją funkcję, musi być wyposażona w mechanizmy adaptacyjnego i nadążnego dopasowania do zmiennych potrzeb informacyjnych firmy, musi dostarczać historycznych danych z dotychczasowej działalności firmy, danych o realizacji strategii firmy, danych o współczynnikach dopasowania firmy do jej otoczenia a także musi dostarczać wyników z symulacji prognozowanych scenariuszy biznesowych. By system z hurtownią danych realizował funkcje związane z dynamicznym zarządzaniem, powinna być ona wyposażona dodatkowo w zbiór metod wnioskowania, które z repozytorium wiedzy deklaratywnej (np. strategia firmy) oraz wiedzy proceduralnej opartej na gromadzonych w hurtowni danych tworzących tzw. tablice identyfikacji stanu firmy w jej otoczeniu biznesowym umożliwią wnioskowanie, wywód konkluzji (reguł) i wiedzy wspomagającej tym samym dynamiczne zarządzanie firmą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Konieczny, J. (1983). Inżynieria systemów działania. Warszawa: WNT.
2.Lozano-Platonoff, A. (2009). Zarządzanie dynamiczne. Warszawa: Difin SA.
3.Moczulski, W. (2000). Pozyskiwanie wiedzy deklaratywnej i proceduralnej. Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering, AI-MECH 2000. Gliwice, s. 55–69.
4.Śmiałkowska, B. (1995). Enterprise’s identification modeling for integrated control. Międzynarodowa konferencja „Cybernetyka ’85”. Warszawa.
5.Śmiałkowska, B. (2009). Dopasowanie hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
6.Śmiałkowska, B. (2011). Adaptacja hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Studia Informatica Silesian University of Technology Press. Materiały VII Konferencji Naukowej BDAS’2011, 32, 2B(97), 443–454. Gliwice.
7.Śmiałkowska, B., Dudek, T. (2014). Zastosowanie adaptacyjnej hurtowni danych do modelowania scenariuszy biznesowych organizacji. Informatyka Ekonomiczna Business Informatics, 1(31), 355–37. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
8.Śmiałkowska, B. (2015). Wspomaganie procesów oceny i wyboru strategii firmy za pomocą adaptacyjnej hurtowni danych. Studia Informatica, 38, 203–214. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.