Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.42-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 42
Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP

Autorzy: Marek Kannchen
AJP w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: AHP podejmowanie decyzji decyzje grupowe decyzje wielokryterialne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (27-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje możliwość wykorzystania wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji metodą AHP w podejmowaniu takich decyzji, w których przy dokonaniu właściwego wyboru musimy rozpatrzyć różne warianty, oceniając je według różnych kryteriów. Musimy więc posiadać wiedzę na ich temat, nie zawsze podaną w sposób ilościowy, a ocena powinna być względnie obiektywna, czyli niezależna od preferencji i opinii pojedynczego decydenta.W artykule przedstawiono metodę wykorzystania grupowego AHP w celu sklasyfikowania projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Klasyfikacja ta pozwoli określić, które z projektów zdaniem ekspertów będą miały największy wpływ na zrównoważony rozwój miasta, a co za tym idzie – powinny być „wskazane” mieszkańcom jako te lepsze wśród projektów zgłoszonych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Łuczak, A., Korsak, S. (2010). Programowanie rozwoju gminy z wykorzystaniem Analitycznego Procesu Hierarchicznego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(17), 75–88
2.Kobryń, A., Tarnacka, K. (2015). Problem wyboru optymalnej funkcji fragmentu centrum Białegostoku. Problemy Rozwoju Miast – Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, I, 15–20.
3.Kobryń, A., Bakunowicz, K. (2015). Wielokryterialny model decyzyjny w wyborze lokalizacji lotniska pasażerskiego w województwie podlaskim. Ekonomia i Środowisko, 1 (52), 80–99
4.Kruszyński, M., Fierek, S., Żak, J. (2012). Zastosowanie koncepcji „dobrego zarządzania publicznego” do wyboru tramwajów dla systemu miejskiego transportu zbiorowego. Logistyka, 2, 807–819
5.Pełski, W. (1999). Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta. Warszawa: Arkady.
6.Saaty, T.L. (1980). The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation. New York: McGraw-Hill International Book Co.
7.Saaty, T.L. (1990). How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 48, 9–26.
8.Saaty, T.L. (1995). Transport Planning with Multiple Criteria. The Analytic Hierarchy Process Applications and Progress Review. Journal of Advanced Transportation, 29.
9.Saaty, T.L. (1999). The seven pillars of the analytic hierarchy process. ISAHP 1999–conference proceedings, 20–33.
10.Saaty, T.L. (2004). Decision making – the analytic hierarchy and network processes (AHP/ ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering, 13, 1, 1–35.
11.Saaty, T.L. (2005). The Analytic Hierarchy and Analytic Network Process for the measurement of intangible criteria and for decision-making. W: J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (red.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys (s. 345–407). Boston: Springer Science.
12.Saaty, T.L., Shang, J.S. (2007). Group decision-making: Head-count versus intensity of preference. Socio-Economic Planning Sciences, 41, 22–37.
13.Saaty, T.L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, 1, 1, 83–98.
14.Saaty, T.L., Vargas, L.G. (2011). The possibility of group choice: pairwise comparisons and merging functions. Social Choice and Welfare. DOI: 10.1007/s00355-011-0541-6.
15.Trzaskalik, T. (2006). Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.