Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 11.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Modelowanie zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
2. Rola modeli biznesowych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
3. Wybrane aspekty zachowań konsumentów w kontekście zrownoważonej konsumpcji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
4. Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
5. Wielokryterialna metoda wspomagania decyzji PVM w wyborze kraju lokalizacji działalności gospodarczej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
6. Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
7. Wpływ sposobu normalizacji na wyniki klasyfikacji wariantów decyzyjnych uzyskanej za pomocą uogólnionej miary odległości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
8. Role of Marketing Research in Acquiring Knowledge for Data-Driven Management
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Przejdź
9. Risk perception among small and medium entrepreneurs
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
10. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
11. Comparison of the TMAL and the TOPSIS methods in selection of locations in order-picking
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
Strona