Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Wpływ sposobu normalizacji na wyniki klasyfikacji wariantów decyzyjnych uzyskanej za pomocą uogólnionej miary odległości

Autorzy: Krzysztof Dmytrów
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wielokryterialne podejmowanie decyzji Uogólniona Miara Odległości normalizacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: C38 C44
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podejmując decyzje wielokryterialne, często stosuje się takie metody, jak: TOPSIS, różne warianty Syntetycznego Miernika Rozwoju (TMAI czy TMAL) lub GDM (Generalised Distance Measure). Wszystkie te metody sprowadzają się do wyznaczenia zmiennej syntetycznej uzyskanej poprzez normalizację zmiennych, nadanie zmiennym wag i wyznaczenie ważonej odległości każdego wariantu decyzyjnego od wzorca i/lub antywzorca. Celem artykułu jest zbadanie, jak sposób normalizacji zmiennych wpłynie na ranking wariantów decyzyjnych uzyskany za pomocą Uogólnionej Miary Odległości przy danym systemie wag.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dmytrów, K. (2015). Taksonomiczne wspomaganie wyboru lokalizacji w procesie kompletacji produktów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 248, 17–30.
2.Dmytrów, K. (2017). Zastosowanie Uogólnionej Miary Odległości do podejmowania decyzji wielokryterialnych. Referat na XI ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘17” (Ustroń, 2–4 kwietnia 2017 r.). http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2369981,00.asp (10.03.2017).
3.Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Tarczyński, W. (2001). Rynki kapitałowe cz. I. Metody ilościowe. Warszawa: Placet.
5.Walesiak, M. (2000). Propozycja uogólnionej miary odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Referat na konferencję naukową nt. „Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu” (Kiekrz k. Poznania, 5–7 czerwca 2000 r.).
6.Walesiak, M. (2003). Uogólniona Miara Odległości GDM jako syntetyczny miernik rozwoju w metodach porządkowania liniowego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 988, Taksonomia 10, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, 134–144.
7.Walesiak, M. (2011). Uogólniona Miara Odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.