Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017

Rok wydania:2017
Dziedzina:Brak dziedziny
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Wpływ sposobu normalizacji na wyniki klasyfikacji wariantów decyzyjnych uzyskanej za pomocą uogólnionej miary odległości

12 (7-18) Krzysztof Dmytrów Więcej
2.

Szczeciński algorytm masowej wyceny nieruchomości – podejście ekonometryczne

11 (19-29) Mariusz Doszyń, Józef Hozer Więcej
3.

Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce po transformacji gospodarczej

11 (31-41) Iwona Foryś Więcej
4.

Praktyczne problemy wykorzystania średnich arytmetycznych i median cen jednostkowych nieruchomości jako podstawy wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości

20 (43-62) Sebastian Kokot Więcej
5.

Zastosowanie analizy korespondencji do identyfikacji czynników kształtujących wydajność pracy w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach

17 (65-81) Barbara Batóg, Jacek Batóg Więcej
6.

Ocena wpływu zatrudnienia subsydiowanego na wyjście z bezrobocia

13 (83-95) Beata Bieszk-Stolorz Więcej
7.

Wykorzystanie miar rozkładu w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstwa

12 (97-108) Mateusz Czerwiński Więcej
8.

Próba modelowania przestrzennych czynników wzrostu gospodarczego w podregionach w Polsce w 2012 roku

12 (109-120) Mariusz Doszyń, Krzysztof Heberlein Więcej
9.

Wymarzone mieszkanie w oczach studentów – wyniki badania ankietowego

18 (121-138) Anna Gdakowicz, Ewa Putek-Szeląg Więcej
10.

Badanie występowania konwergencji stóp zwrotu na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w latach 2006–2016 w kontekście faz cyklu koniunkturalnego

16 (139-154) Sebastian Gnat Więcej
11.

Identyfikacja wzorców zaangażowania w podnoszenie kwalifikacji z wykorzystaniem analizy sekwencji

13 (155-167) Alicja Grześkowiak Więcej
12.

Wykorzystanie metody wielokryterialnej drzew decyzyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

10 (169-178) Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik Więcej
13.

Analiza porównawcza wybranych współczynników demograficznych miast polskich w latach 1964–1988 i 1989–2013

12 (179-190) Henryk Kowgier Więcej
14.

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim na tle Polski

14 (191-204) Iwona Markowicz Więcej
15.

Badanie poziomu życia w krajach Unii Europejskiej za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej

9 (205-213) Lidia Matuszko, Justyna Parzych, Józef Hozer Więcej
16.

Bezpieczeństwo a poziom przestępczości w Polsce w latach 2007–2016

16 (215-230) Monika Mocianko-Pawlak Więcej
17.

Prognozowanie zmienności stóp zwrotu na rynkach złota i srebra z uwzględnieniem efektu asymetrii i długiej pamięci

17 (231-247) Bogdan Włodarczyk Więcej