Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Szczeciński algorytm masowej wyceny nieruchomości – podejście ekonometryczne

Autorzy: Mariusz Doszyń
Uniwersytet Szczeciński

Józef Hozer
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: masowa wycena nieruchomości metody ekonometryczne w wycenie nieruchomości
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (19-29)
Klasyfikacja JEL: C01 C18 C51 R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest odniesienie się do możliwości ekonometrycznego oszacowania wpływu atrybutów nieruchomości na wartość nieruchomości przy użyciu modelu będącego adaptacją szczecińskiego algorytmu masowej wyceny nieruchomości. Dyskusji poddane zostały następujące problemy: sposób wprowadzania jakościowych zmiennych objaśniających w zależności od skali pomiaru, liczba zmiennych objaśniających, współliniowość i losowość zmiennych objaśniających, własności składnika losowego, określanie wpływu atrybutów na podstawie oszacowanego modelu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Doszyń, M. (2012). Ekonometryczna wycena nieruchomości. Metody Ilościowe w Ekonomii, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 26, 41–52.
2.Hozer, J., Foryś, I., Zwolankowska, M., Kokot, S., Kuźmiński, W. (1999). Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych. Szczecin: Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój.
3.Hozer, J., Kokot, S., Kuźmiński, W. (2002). Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
4.Prystupa, M. (2000). O potrzebie dalszych prac nad zastosowaniem regresji wielorakiej w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 4.
5.Suchecki, B. (red.) (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: C.H. Beck.
6.Walesiak, M. (2016). Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.