Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Wymarzone mieszkanie w oczach studentów – wyniki badania ankietowego

Autorzy: Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Ewa Putek-Szeląg
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: nieruchomość mieszkaniowa oczekiwania mieszkaniowe kwestionariusz ankiety
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (121-138)
Klasyfikacja JEL: R39 C83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na temat ich oczekiwań co do przyszłych nieruchomości mieszkaniowych. Studenci byli pytani, gdzie chcieliby mieszkać oraz jakie czynniki są dla nich ważne przy wyborze nieruchomości mieszkaniowej. Pytania dotyczyły również potencjalnych możliwości finansowania zakupu nieruchomości oraz oczekiwanego wsparcia ze strony państwa. Dane dotyczące preferencji mieszkaniowych uzyskano na podstawie badania kwestionariuszowego (z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety) przeprowadzonego wiosną 2017 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czarny, E. (2006). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
2.Kempa, O., Krajewska, M., Palicki, S., Rącka, I., Wójta-Kempa, M. (2015). Students’ Preferences on the Residential Real Estate Market in Polish Cities. Real Estate Management and Valuation, 23 (1), 90–102.
3.Rybicka, A. (2003). Wybrane metody badań preferencji konsumentów. Prace Naukowe AE we Wrocławiu – Zarzadzanie i Marketing, 978, 103–112.
4.Skotarczak, T., Nowak, M.J. (2010). Preferencje mieszkaniowe kandydatów na studia oraz studentów pierwszego roku akademii rolniczej w Szczecinie. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Stetin, Oeconomica, 277 (58), 71–80.
5.Trojanek, M. (2009). Preferencje nabywców na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum 8 (1), 5–19.
6.Urbańska, W. (2013). Warunki zamieszkiwania i preferencje mieszkaniowe młodych Polaków w 2007 i 2011. Problemy Rozwoju Miast, I, 143–151. Pobrane z: https://drive.google.com/file/d/0ByN29TQwdbIOTHp2MUwtR1VqbXc/view (5.2017).