Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Badanie poziomu życia w krajach Unii Europejskiej za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej

Autorzy: Lidia Matuszko
Uniwersytet Szczeciński

Justyna Parzych
Uniwersytet Szczeciński

Józef Hozer
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: standard życia wielowymiarowa analiza porównawcza metody taksonomiczne Unia Europejska
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (205-213)
Klasyfikacja JEL: A13 C19 C38 I31 O57
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki porównania poziomu życia w krajach Unii Europejskiej za pomocą wybranych metod taksonomicznych. Do określenia poziomu życia przyjęto 25 zmiennych z kategorii ekonomicznych i pozaekonomicznych. Dane pozyskano z Eurostatu. Otrzymane wyniki porównano z kierunkami migracji. Przyjętym okresem badawczym były lata 2015–2016. Najwyższy poziom życia zaobserwowano w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii i Francji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grabiński, T. (1984). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 61, 86–87.
2.Hozer-Koćmiel, M. (2014). Modelling of the Relation Between Sustainable Development and Time Allocation in BSR Countries. Folia Oeconomica Stetinensia, 2 (14), 211–224.
3.Jajuga, K., Walesiak, M. (2005). Problemy selekcji i ważenia zmiennych w zagadnieniach klasyfikacji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1076, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, 106–118.
4.Kukuła, K. (2000). Metoda unityzacji zerowej. Warszawa: PWN.
5.Libura, U. (1979). Konsumpcja a wykorzystanie możliwości produkcyjnych w gospodarce socjalistycznej. Warszawa: PWN.
6.Piasny, J. (1993). Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2 (74), 73–92.
7.Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J.P. (2013). Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza? Warszawa: PTE.
8.Sklinsmont, W. (1999). Metody ilościowe i ich zastosowania. Olsztyn: Wyd. WSIiE Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie.
9.Trojak, M., Tokarski, T. (2013). Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. Kraków: Wyd. UJ.