Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Praktyczne problemy wykorzystania średnich arytmetycznych i median cen jednostkowych nieruchomości jako podstawy wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości

Autorzy: Sebastian Kokot
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości indeksy ceny nieruchomości
Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (43-62)
Klasyfikacja JEL: R20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jedną z najprostszych metod wyznaczania indeksów cen nieruchomości jest metoda bazująca na badaniu dynamiki średnich jednostkowych cen wyznaczanych dla określonych okresów na danym tak zwanym rynku lokalnym. W roli średniej zwykle stosowane są: średnia arytmetyczna lub mediana. Metoda ta, podobnie jak inne metody wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości, ma zalety i wady. W artykule na podstawie badań empirycznych podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim zakresie średnia arytmetyczna i mediana mogą stanowić podstawę konstruowania indeksów cen na rynku nieruchomości?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bokhari, S., Geltner, D. (2010). Estimating Real Estate Price Movements for High Frequency Tradable Indexes in a Scarce Data Environment. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 45 (2), 1–22.
2.Clapp, J.M., Giacotto, C. (1992). Estimating Price Indices for Residential Property: A Comparison of Repeat Sales and Assessed Value Methods. Journal of the American Statistical Association, 87, 300–306.
3.Francke, M.K. (2010). Repeat Sales Index for Thin Markets. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 41 (1), 24–52.
4.Guo, X., Zheng, S., Geltner, D., Liu, H. (2014). A New Approach for Constructing Home Price Indices: The Pseudo Repeat Sales Model and Its Application in China. Journal of Housing Economics, 25, 20–38.
5.Hill, R. (2011). Hedonic Price Indexes for Housing. OECD Statistical Working Paper No 36.
6.Hozer, J. (red.) (2006). Wycena nieruchomości. Szczecin: Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych.
7.Hozer, J., Kokot, S., Kuźmiński, W. (2002). Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
8.Kokot, S. (2015a). Parę krytycznych uwag na temat jakości danych o transakcjach nieruchomościami.
9.Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, 102, 5–16.
10.Kokot, S. (2015b). Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości. Wiadomości Statystyczne, 4, 1–14.
11.Kokot, S., Bas, M. (2013). Evaluation of the Applicability of Statistical Methods in Studies on Price Dynamics on the Real Estate Market. Real Estate Management and Valuation, 21 (1), 49–58.
12.Lis, P. (2012). Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
13.Nicholas, T., Scherbina, A. (2013). Real Estate Prices During the Roaring Twenties and the Great Depression. Real Estate Economics, 41 (2), 278–309.
14.Trojanek, R. (2008). Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
15.Widłak, M. (2010). Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, 9, 1–26.
16.Wood, R. (2005). A Comparison of UK Residential Mouse Price Indices. BIS Paper no. 21.