Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/1 2018
Comparison of the TMAL and the TOPSIS methods in selection of locations in order-picking
(Porównanie metod TMAL i TOPSIS w wyborze lokalizacji w procesie kompletacji produktów)

Autorzy: Krzysztof Dmytrów ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: gospodarka magazynowa kompletacja wielokryterialne podejmowanie decyzji syntetyczny miernik rozwoju metoda TOPSIS
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (103-112)
Klasyfikacja JEL: C38 C44
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Istnieją dwie strategie przechowywania produktów w magazynie. Po pierwsze, można mówić o przechowywaniu dedykowanym, w którym każdy produkt jest przechowywany tylko w jednej lokalizacji, a każda lokalizacja jest przypisana tylko do jednego produktu. Z drugiej strony występuje przechowywanie współdzielone, w którym w każdej lokalizacji może być przechowywana dowolna liczba produktów i każdy produkt może być przechowywany w różnych, często bardzo od siebie oddalonych lokalizacjach. Zaletą przechowywania dedykowanego jest prostota w zarządzaniu i magazynierzy mogą łatwo zapamiętać, gdzie są przechowywane produkty. Jego wadą jest słabe wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Przechowywanie współdzielone wykorzystuje przestrzeń magazynową znacznie lepiej, ale powoduje, że niemożliwe jest zapamiętanie, gdzie są przechowywane produkty. W związku z tym przy przechowywaniu dedykowanym ważne jest stosowanie systemu zarządzania magazynem. Taki system musi decydować, gdzie rozmieszczać produkty i skąd mają być pobrane, aby skompletować zamówienia od klientów. W artykule porównano dwie metody wielokryterialnego podejmowania decyzji, które będą zastosowane do wyboru lokalizacji: taksonomiczną miarę atrakcyjności lokalizacji (TMAL), opartą na syntetycznym mierniku rozwoju, oraz metodę TOPSIS. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że żadna metoda nie dała jednoznacznie lepszych wyników
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartholdi, J.J., Hackman, S.T. (2014). Warehouse & Distribution Science, Release 0.96. The Supply Chain and Logistics Institute, School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0205 USA.
2.De Koster, R., Le-Duc, T., Roodbergen, K.J. (2007). Design and Control of Warehouse Order Picking: a Literature Review. European Journal of Operational Research, 182 (2), 481–501.
3.Gudehus, T., Kotzab, H. (2012). Comprehensive Logistics, Second Edition. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-642-24367-7.
4.Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307–326 (in Polish).
5.Hwang, C.L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. New York: Springer-Verlag.
6.Le-Duc, T. (2005). Design and Control of Efficient Order Picking Processes. Ph Dthesis, RSM Erasmus University.
7.Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE (in Polish).
8.Tarczyński, G. (2012). Analysis of the Impact of Storage Parameters and the Size of Orders on the Choice of the Method for Routing Order Picking. Operations Research and Decisions, 22, 105–120.