Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.36-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 863 SI nr 36
Modelowanie zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu

Autorzy: Agata Wawrzyniak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Słowa kluczowe: modelowanie i symulacja wieloagentowa system wieloagentowy zachowanie agentów podejmowanie decyzji
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:19 (19-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podejmowanie decyzji w złożonych systemach gospodarczych, jakimi są przedsiębiorstwa, jest zadaniem trudnym i wymagającym odpowiedniego podejścia. Najczęściej wiąże się z konstruowaniem odpowiedniego modelu, w którym można symulować działanie całego systemu z punktu widzenia wielu heterogenicznych podmiotów. W artykule przybliżono problematykę modelowania zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu oraz wskazano podstawowe uwarunkowania zachowania agentów-decydentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abdou M., Hamill L., Gilbert N. (2012), Designing and building an Agent-Based Model, w: Agent-Based Models of Geographical Systems, red. A.J. Heppenstall, A.T. Crooks, L.M. See, M. Batty, Springer, s. 141–165.
2.Axtell R. (2000), Why agents? On the varied motivations for agent computing in the social sciences, Center on Social and Economic Dynamics, Working Paper no. 17, www.brookings.edu/es/dynamics/papers/agents/agents.pdf (29.01.2015).
3.Borshchev A. (2013), The big book of simulation modeling. Multimethod modeling with AnyLogic 6, AnyLogic North America.
4.Dzieszko P., Bartkowiak K., Giełda-Pinas K. (2013), Agenci w modelowaniu agentowym (ABM), „Roczniki Geomatyki”, t. 11, z. 4 (61), s. 17–23.
5.Farmer J.D., Foley D. (2009), The economy needs agent-based modeling, „Nature”, no. 460 (7256), s. 685–686.
6.Gilbert N., Troitzsch K.G. (2005), Simulation for the social scientist, McGraw-Hill International.
7.Gutenbaum J. (2003), Modelowanie matematyczne systemów, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.
8.Kapałka M. (2011), Symulacja zachowania tłumu w dynamicznym otoczeniu, „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, vol. 2, nr 2, s. 83–92.
9.Kmiecik A. (2013), Filozoficzne aspekty komputerowych badań symulacyjnych w naukach społecznych, „Filo–Sofija”, nr 20, s. 213–225.
10.Kopczewski T. (2012), Ekonomia złożoności. Zastosowanie modelowania Agent-based Computational Economics w nauczaniu zdalnym, w: E-learning – narzędzia i praktyka, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków
11.Ekonomicznych, Warszawa, s. 22–30.
12.Kuszewski T., Szapiro T., Szufel P. (2015), Modelowanie wieloagentowe w badaniach decyzji edukacyjnych, Analizy IBE, Warszawa.
13.Macal Ch.M., North M.J. (2010), Tutorial on Agent-Based Modeling and Simulation, „Journal of Simulation”, no. 4, s. 151–162.
14.Maciąg A., Pietroń R., Kukla S. (2013), Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
15.Mazur M. (1987), Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, „Postępy Cybernetyki”, nr 2 (10), s. 21–29, www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/pojecie_systemu_i_rygory_jego_stosowania.php (29.01.2015).
16.Mróz-Gorgoń B. (2012), Procesy decyzyjne na przykładzie relacji franczyzowych, „Ekonomia Economics”, nr 2 (19), s. 58–69.
17.Mynarski S. (1979), Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa.
18.Naylor T. (1975), Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa.
19.North M.J., Macal Ch.M. (2007), Managing Business Complexity. Discovering Strategic Solutions with Agent-Based Modeling and Simulation, Oxford University Press.
20.Pańkowska M., Żytniewski M. (2007), Metodyczne aspekty budowy agentów interfejsu, w: Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych, red. S. Stanek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 79–81.
21.Przybyła M. (red.) (2003), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menadżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
22.Salgado M., Gilbert N. (2013), Agent Based Modelling, w: Handbook of Quantitative Methods for Educational Research, red. T. Teo, Sense Publishers, s. 247–265.
23.Schelling T. (1978), Micromotives and macrobehaviour, W.W. Norton & Company, New York.
24.Stanek S., Żytniewski M. (2005), Symulacja z wykorzystaniem modeli hybrydowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, s. 126–133.
25.Wooldridge M. (2009), An Introduction to MultiAgent Systems – Second Edition, Willey & Sons, www.csc.liv.ac.uk/~mjw/pubs/imas, (29.01.2015).
26.Wooldridge M., Jennings N.R. (1995), Intelligent agents: theory and practice, „The Knowledge Engineering Review”, vol. 10, s. 115–152.