Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 28.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Modelowanie zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
2. Morskie połowy rekreacyjne szansą rozwoju społeczno-gospodarczego strefy brzegowej Bałtyku
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
3. Presja połowów rekreacyjnych na wybrane jeziora w północno-zachodniej Polsce
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
4. Międzysektorowe porównanie stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
5. BADANIE ZGODNOŚCI EMPIRYCZNYCH WARTOŚCI NORMATYWNYCH DLA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA RÓŻNYCH POZIOMACH AGREGACJI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
6. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
7. Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
8. Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
9. Metody oceny jakości i analiz zebranych danych w procesie obsługi klienta na przykładzie wybranych organizacji komunikacji miejskiej - wyniki badań 2016 r.
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
10. Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
11. Jakość zasobów ludzkich a wybrane aspekty standaryzacji i certyfikacji w HR
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
12. Standaryzacja i efektywność procesów personalnych (na przykładzie diagnozy treści pracy metodą TBS-K)
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
13. Zastosowanie narzędzi lean w administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
14. Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
15. Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem koncepcji lean na przykładzie C-L Sp. z o.o.
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
16. Strona tytułowa
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
17. Spis treści
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
18. Strona redakcyjna
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
19. INFORMACJONIZM
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
20. BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
21. SIECIOWOŚĆ JAKO CECHA NOWEJ GOSPODARKI
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
22. INSPIROWANA I SPONTANICZNA EDUKACJA KONEKTYWNA W INTERNETOWYM ŚRODOWISKU UCZENIA SIĘ
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
23. Badanie podobieństwa powiatów województwa zachodniopomorskiego względem centrów rozwoju – ujęcie dynamiczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
24. The context principle and the idea of explaining meaning as from the outside
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Przejdź
25. Badanie dynamiki struktur przestrzennych dla wybranych zmiennych charakteryzujących rynek pracy w województwie zachodniopomorskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
26. O funkcjach motywacji w dydaktyce akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
27. Wittgenstein on Truth: Some Remarks on Paragraphs 134-137 of Philosophical Investigations
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Przejdź
28. Gramatyka nieskończoności. Ludwiga Wittgensteina krytyka teorii mnogości
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Przejdź
Strona