Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 43
Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy

Autorzy: Krzysztof Hauke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: business Intelligence zarządzanie procesowe jednostka samorządu terytorialnego gmina.
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (35-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niezależnie od organizacji z jaką mamy do czynienia, najważniejszym elementem w procesie podejmowania decyzji ma informacja. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, chcąc realizować cel ukierunkowany na interesariuszy musi przetwarzać informacje. Z racji coraz to większych zbiorów z informacjami, które w znaczący wpływ mają na podejmowanie decyzji, gminy muszą stosować rozwiązania informatyczne. Business Intelligence (BI) w gminach może przyczynić się do podejmowania decyzji w czasie zgodnym z oczekiwaniami interesariuszy. Celem rozważań jest próba wskazania nowych dla gmin możliwości przetwarzania danych. Biznes już od wielu lat doświadcza korzyści płynących z systemów BI. Zostanie określona koncepcja BI która pozwoli na efektywne przetwarzanie danych w celu zaspokojenia potrzeb interesariuszy gminy (między innymi: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pożytku publicznego).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Flieger, M. (2012). Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
2.Fliegner, W. (2010). Podejście procesowe w modelowaniu informatycznych systemów ewidencji księgowej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3.Grossmann,W., Rinderle-Ma, S. (2015). Fundamentals of Business Intelligence, wydanie I. Berlin: Wydawnictwo Springer.
4.Havey, M. (2005). Essential Business Process Modeling (ebook). Sebastopol: Wydawnictwo O'Reilly Media.
5.Olszak, C. (2014). Informatyka dla biznesu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6.Piotrowski, M. (2016). Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja, wydanie II. Gliwice: Wydawnictwo Onepress.
7.Polski Komitet Normalizacyjny (2000). Polska Norma PN-EN ISO 9000, Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, wrzesień.
8.Radziszewski, P. (2016). Business Intelligence. Moda, zbawienie czy problem dla firm? Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
9.Sherman, R. (2014). Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics, wydanie 1. Amsterdam: Elsevier.
10.Surma, J. (2009). Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Warszawa: PWN.
11.https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_%28Polska%29 (dostęp: 2017.03.10).