Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 43

Rok wydania:2017

Informacje

Tom pt. W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania

Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

1 (3-3) --- Więcej
1.

Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych

10 (5-14) Beata Barnowska, Sebastian Saniuk Więcej
2.

Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych

11 (15-25) Renata Brajer-Marczak Więcej
3.

Metody oceny jakości i analiz zebranych danych w procesie obsługi klienta na przykładzie wybranych organizacji komunikacji miejskiej - wyniki badań 2016 r.

8 (27-34) Małgorzata Chojnacka Więcej
4.

Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy

14 (35-48) Krzysztof Hauke Więcej
5.

Jakość zasobów ludzkich a wybrane aspekty standaryzacji i certyfikacji w HR

11 (49-59) Beata Jamka Więcej
6.

Standaryzacja i efektywność procesów personalnych (na przykładzie diagnozy treści pracy metodą TBS-K)

10 (61-70) Anna Lipka Więcej
7.

Zastosowanie narzędzi lean w administracji

11 (71-81) Ewa Malinowska, Anna Kurkowska Więcej
8.

Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej

8 (83-90) Anna Michalska, Alicja Maleszka Więcej
9.

Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem koncepcji lean na przykładzie C-L Sp. z o.o.

13 (91-103) Piotr Walentynowicz, Rafał Bierżanowski Więcej