Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 43
Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem koncepcji lean na przykładzie C-L Sp. z o.o.

Autorzy: Piotr Walentynowicz
Uniwersytet Gdański

Rafał Bierżanowski
C-L Sp. z o.o.
Słowa kluczowe: Lean Management logistyka dystrybucja ERP
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (91-103)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono autorską koncepcję wykorzystania Lean Management w logistyce. Po omówieniu idei Lean Management i Lean Logistics, zaproponowano zestaw narzędzi poprawiających jakość i efektywność realizacji procesów logistycznych, szczególnie w dystrybucji. Rozważania te poparto analizą wyników zastosowania proponowanych narzędzi w praktyce, na przykładzie spółki handlowo-dystrybucyjnej C-L wraz z planami dalszego doskonalenia tego systemu. W artykule zwrócono również uwagę na kwestię potrzeby integracji rozwiązań Lean z nowoczesnymi systemami informatycznymi klasy ERP w logistyce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Byrne, A. (2013). Jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management. Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska.
2.Biziuk, A., (2016). Performance Visual Management, materiały wykładowe. Uniwersytet Gdański.
3.Cypik, P. , Głowacka, D., Fertsch, M., Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
4.Gołembska, E. (red.) (2002). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: PWN.
5.Just in Time, http://www.system-kanban.pl/just-in-time/, (dostęp: 16.03.2017).
6.Kotowska, B., Sitko, J., Uziębło, A. (2014). Finanse przedsiębiorstw – przykłady, zadania i rozwiązania. Warszawa: CeDeWu.
7.Mapowanie strumienia wartości, http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/mapowanie-strumienia-wartosci/ (dostęp: 15.03.2017).
8.Mayerson, P. (2012). Lean Supply Chain and Logistics Management. MC Graw Hill.
9.Nogalski, B., Walentynowicz, P. (2010). Celowość wykorzystania Lean Management w małych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych. W: Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Pieklik, J., Lean logistics, http://www.log24.pl/artykuly/lean-logistics,5759 (dostęp: 8.03.2017).
11.5S, http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/5s/, (dostęp: 16.03.2017)
12.Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (2008). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
13.Trocki, M. (2001). Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Warszawa: PWE.
14.Walentynowicz, P. (2011). Szczupła organizacja jako odpowiedź przedsiębiorstwa na wyzwania współczesnego otoczenia. W: Oniszczuk-Jastrząbek A. (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej. Gdańsk: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
15.Walentynowicz, P. (2013). Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
16.Womack, P.J., Jones, D.T., Roos, D. (2008). Maszyna, która zmieniła świat. Wrocław: ProdPress.
17.Zamostny, B. (red.) (2014). Systemy Zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.