Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 43
Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych

Autorzy: Renata Brajer-Marczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: dobre praktyki proces biznesowy doskonalenie procesów biznesowych
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (15-25)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule ukazano koncepcję dobrych praktyk w zarządzaniu oraz odniesiono ją do problematyki doskonalenia procesów. Na początku zwrócono uwagę na szerokie ujęcie istoty dobrych praktyk. Następnie przedstawiono doskonalenie procesów biznesowych na tle współczesnych wyzwań organizacji biznesowych. Rozdział kończy prezentacja sposobów doskonalenia procesów, stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwo, które ze względu na osiągane ponadprzeciętne rezultaty uznać można za dobre praktyki. Rozdział napisany został na podstawie studiów literatury przedmiotu, kwerendy źródeł internetowych oraz analizy wyników wywiadu skategoryzowanego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarek, M. (2007). Doskonalenie systemów zarządzania: nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Warszawa: Difin.
2.Bitkowska, A. (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Warszawa: Vizja Press&IT.
3.Borys, T., Rogala, P. (2011). Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania. Warszawa: Difin.
4.Boulton, R., Libert, B., Samek, S. (2001). Odczytując kod wartości. Wydawnictwo Warszawa: WIG Press.
5.Bradford, D.L., Burke, W.W. (2005). Organization Development, San Francisco: Pfeiffer.
6.Brajer-Marczak, R. (2015). Doskonalenie zarządzania jakością procesów i projektów. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
7.Cushman, D.P., King, S.S. (1995). Communication and High-Speed Management. New York: State University of New York Press.
8.Frigo, M. L. (2003). Performance measures that driver the goal tenets of strategy, Strategic Finance, 85.
9.Haffer, R. (2011). Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw, W poszukiwaniu doskonałości biznesowej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
10.Hammer, M., (2007). The Process Audit. Harvard Business Review, April.
11.Hamrol, A. (2015). Strategie i praktyki sprawnego działania, Lean, Six Sigma i inne. Warszawa: PWN.
12.Karwińska, A., Wiktor, D. (2008). Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna Teksty, 6.
13.Kanigel, R. (1997). The One Best Way: Frederick Winslow Taylor and the Enigma of Efficiecy. New York: Penguin books.
14.Kowalczyk, J. (2011). Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl.
15.Mikołajczyk, Z. (2003). Zarządzanie procesem zmian w organizacjach. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.
16.Morgan, G. (2013). Obrazy organizacji, Warszawa: PWN.
17.Peters, T.J., Waterman, R.H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best – Run Companies. New York: Harper.
18.Rutkowski, K. (2006). Zrozumieć fenomen najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Europejskie wyzwania projektu BestLog. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12.
19.Rummler, G.A., Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: PWE.
20.Skrzypek, E., Hofman, M., (2010). Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
21.Vesely, A. (2011). Theory and Methodology of Best Practice Research: A Critical Review of the Current State. Prauge: Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague.
22.https://www.gartner.com/doc/3302420, (dostęp 1.04.2017)
23.http:// www.spedycja.pl, (dostęp 3.04.2017)