Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 43
Standaryzacja i efektywność procesów personalnych (na przykładzie diagnozy treści pracy metodą TBS-K)

Autorzy: Anna Lipka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: ujęcie procesowe w HR standaryzacja procesów personalnych praca monotonna efektywność w sferze personalnej. wymiary osiowe pracy
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (61-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie zawiera próbę analizy metody TBS-K, dostarczającej zarówno ilościowych, jak i jakościowych rezultatów pożytecznych w kształtowaniu (restrukturyzacji) treści pracy. Analiza ta jest podejmowana z perspektywy funkcjonowania organizacji procesowej, także w obszarze HR (human resources).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armutat, S. (2012). Individualisierung und Standardisierung – Problemfelder eines zeitgemäβen Personalmanagement. W: A. Armutat, A. Seisreiner (red.), Differentielles Management. Individualisierung und Organisation, Wiesbaden: Springer.
2.Armutat, S. et. al. (2007). Organisation des Personalmanagements, DGFP, Bertlesmann Verlag.
3.Becker, B.E., Huselid, M.A., Ulrich, D. (2002). Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
4.Bielski, M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
5.Blume, P., Gontard, M. (2004). Einführung eines Shared Service Centers für standardisierte HR-Produkte. W: M. Blume et. al., Wiesbaden: Springer.
6.Chrisidu-Budnik, J., Korczak, J., Pakuła, A., Supernat, J. (2005), Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław: Kolonia Limited.
7.Hacker, W., Iwanowa, A., Richter, P. (1983), Tätigkeitsbewerungssystem TBS. Hand-anweisung, Berlin: Psychodiagnostisches Zentrum.
8.Hackman, J.R., Oldham, G.R., (1976). Motivation through desing of work: Test of a theory. Organizational Behaviour and Human Performance, 16.
9.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2002). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Kreis, G. (2015). Globale Standards für das Human Resource Management. Wiesbaden: Springer.
11.Lipka, A. (2001), Logistyka personalna. Temporalne, kosztowe i jakościowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
12.Lipka, A. (1996), Uwarunkowania komputerowego wspomagania gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
13.Lipka, A., Król, M., Winnicka-Wejs, A. (2011). Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu. Warszawa: Difin.
14.Makin, P., Cooper, C., Cox, Ch. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Mandelwirth, S. (2015), Das Personalarbeit im Spannungsfeld zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung – aus Praxissicht, W: D. Wagner, S. Herlt (red.), Perspektiven des Personalmanagements. Wiesbaden: Springer.
16.Marciniak, J. (2006), Standaryzacja procesów zarządzania personelem. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
17.Matwiejczuk, R. (2000). Efektywność – próba interpretacji. Przegląd Organizacji, 11.
18.Nowak, M. (2008), Controlling personalny w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
19.Peters, J.H., Siebenmorgen, M. (2010). Die Globalisierung der Personalfunktion – Das Projekt “Transforming Human Resources“ des Bayer-Konzerns, W: W. Baumann, U. Braukmann, W. Matthes (red.), Innovation und Internationalisierung, Wiesbaden: Springer.
20.Sarrady, K. (1980). Metode zur Analyse und Bewertung der Persönlichkeitsförderlichkeit von Arbeitsaufgaben. Dresden: Arbeitswissenschaftliches Zentrum des Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik.
21.Standaryzacja-Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/standaryzacja (dostęp: 27.01.2017).
22.Stotz, W. (2007). Employee Relationship Management. Der Weg zu engagierten und effizienten Mitarbeitern. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
23.Thom, D., Zimmermann, D. (2017). Entwicklung des Workflow managements in der Personalwirtschaft, www.org-portal.org/fileadmin/media/legacy/entwicklung-des-workflow-managements-in-der-personalwirtschaft (dostęp: 31.01.2017).