Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 43
Jakość zasobów ludzkich a wybrane aspekty standaryzacji i certyfikacji w HR

Autorzy: Beata Jamka
Słowa kluczowe: konkursy kompetencje zarządzanie zasobami ludzkimi certyfikacja standaryzacja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (49-59)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pojemność pojęcia standardu, spowodowana jego podwójną konotacją, tj. dostosowywaniem się do (nawet przeciętnych) oczekiwań, ale też i doskonałością, leży u podstaw postępującej standaryzacji ZZL. Celem artykułu jest ukazanie standaryzacji działań i procesów kadrowych jako realizowanej drogi zwiększania jakości ZZL. Ze względu na rozległość tematu uwaga została skupiona na dwóch aspektach: rozpowszechnieniu w praktyce kadrowej zarządzania przez kompetencje oraz konkursom w obszarze ZZL.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bohdziewicz, P., Urbaniak, B. (2011). Standardy ZZL w organizacjach audytowanych w ramach konkursu “Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. W: P. Bohdziewicz (red.), Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
2.Dąbrówka, A., Geller, E., Turczyn, R. (1993). Słownik synonimów. Warszawa: MCR.
3.Deloitte (2015). Trendy HR 2015. Nowy świat pracy. Deloitte University Press.
4.Sztaba S. (red.) (2007). Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
5.Guryn, H. (2009). Tworzenie wartości. Rozmowa z Davem Ulrichem. Personel i Zarządzanie, 1/226.
6.Handy, Ch. (1996). Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
7.Ł. Sienkiewicz (red.) (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
8.Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Jamka, B. (2015). The influence of managing people on enterprise results: measurement-taking dilemmas. W: D. Niedziółka (red.), Considerations about the economy…. Warsaw: Warsaw School of Economics Press.
10.Jawor-Joniewicz, A., Sajkiewicz, B. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie. Przegląd badań. W: Ł. Sienkiewicz (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
11.Lévy-Leboyer, C. (1997). Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych. Warszawa: Poltext.
12.Lipka, A. (2005). W stronę kwalitologii zasobów ludzkich. Warszawa: Difin.
13.McClelland, D. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist, 28.
14.Moczydłowska, J. M., Serafin, K. (2016). Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarządzanej organizacji. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
15.Okoń-Horodyńska, E. (2015). Debaty komitetów problemowych Wydziału I. Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Nauka, 1.
16.Orczyk, J. (2009). Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4/68-69.
17.Parri, J. (2006). Quality in higher education, Vadyba/Management, 2/11.
18.Podoski, K. (1977). Kwalifikacje a jakość pracy. Studia i Materiały, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 17/73.
19.Sajkiewicz, A. (2002). Zarządzanie zasobami pracy i konkurencyjność firmy. W: A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Warszawa: Poltext.
20.Szymczak M. (red.) (1994). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Szczepańska, K. (2010). TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa: Poltext.
22.Szczesna, A., Rostkowski, T. (2004). Zarządzanie kompetencjami. W: T. Rostkowski (red.) Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: Difin.
23.Szreder, K. (2016). ABC projektariatu. O nędzy projektowego życia. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
24.Thierry, D., Sauret, Ch., Monod, N. (1994). Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian. Warszawa: Poltext.
25.Tunney, J. (2004). Haerowiec z certyfikatem. Kryteria zawodu i program certyfikacji zarządzania kadrami w Stanach Zjednoczonych. Personel i Zarządzanie, 2/167.
26.Urbaniak, B., Bohdziewicz, P. (2000-2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi – kreowanie nowoczesności, raport. Warszawa: IPiSS.