Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 43
Metody oceny jakości i analiz zebranych danych w procesie obsługi klienta na przykładzie wybranych organizacji komunikacji miejskiej - wyniki badań 2016 r.

Autorzy: Małgorzata Chojnacka
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: metody pomiaru satysfakcji klienta komunikacja miejska metody analiz danych z badań.
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (27-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w 2016 r., dotyczących metod pozyskiwania i opracowania danych odnoszących się do obsługi klienta w transporcie miejskim w Polsce. Na ich podstawie opisano stosowane przez tę grupę respondentów metody pomiaru satysfakcji klienta, częstotliwość stosowania metod w analizie danych i wskazano istotność determinantów gwarantujących uzyskanie właściwych wyników analiz.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bujak, K. (2012). Ocena i kształtowanie jakości usług komunikacji miejskiej w Polsce w świetle wyników badań zrealizowanych w latach 2006-2007 i 2010-2011, Biuletyn Komunikacji Miejskiej, 123.
2.Chojnacka, M. (2013). Metody i narzędzia oceny jakości obsługi klienta w wybranych Przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej – studium teoretyczno-empiryczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 754. Problemy Transportu i Logistyki, 21.
3.Dys, T. (2006). Wykorzystanie metody servqual w oczenie jakości kolejowych przewozów regionalnych. Problemy Kolejnictwa, 1421.
4.Dziadkowiec, J. (2006). Wybrane metody badania i oceny jakości usług. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 717.
5.GUS (2016). Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa: GUS.
6.Nieżurawski, L., Pawłowska, B., Witkowska, J. (2010). Satysfakcja klienta. Strategia – Pomiar – Zarządzanie. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
7.Pawłowska, B., Strychalska-Rudzewicz, A. (2005). Badania satysfakcji klienta w systemie zarządzania jakością. Roczniki Naukowe, VII/3.
8.Rudnicki, A. (1999). Jakość komunikacji miejskiej. Kraków: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji.
9.Starowicz, W. (2004). Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej polskiej normy (cz. I). Transport Miejski i Regionalny, 10.
10.Wątroba, J. (2005). Metody statystyczne stosowane do analizy zadowolenia i lojalności klientów. Kraków: StatSoft Polska.
11.Wyszomirski, O. (2008). Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.