Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Strona główna

"Studia Informatica Pomerania” ukazuje się już od 1978 roku (do 2015 roku pod nazwą Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Studia Informatica”).

Poruszana w czasopiśmie tematyka obejmuje szeroko rozumianą informatykę ekonomiczną, elementy nauk o zarządzaniu oraz problemy społeczeństwa informacyjnego. W artykułach prezentowane są zarówno aspekty teoretyczne informatyki jak i przykłady praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych w ekonomii i zarządzaniu.

"Studia Informatica Pomerania” dostępne jest na serwerze ICM UW (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego) – Witryna „BAZTECH – baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych”  i w internecie pod adresem http://baztech.icm.edu.pl. Zasoby bazy udostępniane są bezpłatnie.

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon.

W wersji drukowanej czasopismo można zakupić w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego: http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl

 

Zapraszamy do publikowania w kolejnych numerach Studia Informatica Pomerania (obecnie 7 punktów za publikację) w języku polskim lub angielskim.
Propozycje tematów wraz z krótkim streszczeniem proszę przesyłać na adres sekretarza redakcji, dra Zbigniewa Stempnakowskiego: kazio@data.pl

 

Wsześniejsze numery dostępne są na stronie: http://wneiz.pl/studiainformatica/