Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 43
Zastosowanie narzędzi lean w administracji

Autorzy: Ewa Malinowska
Uniwersytet Gdański

Anna Kurkowska
Słowa kluczowe: Kaizen Lean Management Lean Toolbox.
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (71-81)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania wybranych instrumentów Lean i Kaizen w celu doskonalenia jakości na przykładzie organizacji pracy Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (GCWP). W ramach przeprowadzonych badań przedstawiono szereg rozwiązań, które korzystnie wpływają na organizację i funkcjonowanie usług administracyjno - biurowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Audenino, A., (2012). Kaizen and Lean management autonomy and self-orientation, potentiality and reality. W: Communications, Computing and Control Applications (CCCA), 2012 2nd International Conference on IEEE.
2.Bicheno, J. (2008). The lean toolbox for service systems. Buckingham: PICSIE books.
3.Brandao de Souza, L. (2009). Trends and approaches in lean healthcare. Leadership in health services, 22(2).
4.Chen, J.C., Cox, R.A. (2012). Value stream management for lean office - A case study. American Journal of Industrial and Business Management, 2/2.
5.Czerska, J. (2014). Podstawowe Narzędzia Lean Manufacturing. Gdańsk: LeanQ Team.
6.Imai, M. (2006). Gemba kaizen. Warszawa: MT Biznes.
7.Imai, M. (2007). Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
8.Jones, D.T., Hines, P., Rich, N. (1997). Lean logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 27(3/4).
9.Locher, D. (2012). Lean w biurze i usługach. Warszawa: MT Biznes.
10.Marchwiński, C., Shook, J., Schroeder, A. (2010). Leksykon Lean: ilustrowany słownik pojęć z zakresu Lean Management. Wrocław: Lean Enterprise Institute Polska.
11.Nogalski, B., Szreder, J., Walentynowicz, P. (2005). Lean management jako metoda podnoszenia konkurencyjności polskich MSP. Zakres zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych woj. pomorskiego. W: J. Partyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług, Katowice TNOiK.
12.Pawłowsk:i, E., Pawłowski, K., Trzcieliński, S. (2010). Metody i narzędzia Lean Manufacturing. Materiały dydaktyczne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
13.Senge, P. M. (2006), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
14.Suarez Barraza, M.F., Smith, T., Mi Dahlgaard-Park, S. (2009). Lean-kaizen public service: an empirical approach in Spanish local governments. The TQM Journal, 21(2).
15.Szreder, J., Walentynowicz, P. (2008). Kaizen jako koncepcja wspomagająca strategiczny rozwój organizacji. W: M. J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
16.Szreder, J., Walentynowicz, P. (2010). Metoda realizacji projektów kaizen. W: G. Wróbel (red.), Flow management: zarządzanie przepływem w procesach biznesowych. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
17.Wacławik, Ł., Filipowicz, P. (2001). Metoda 5S. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5.
18.Walentynowicz, P. (2013). Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
19.Wolniak, R. (2013). Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
20.Womack, J.P., Jones, D. T. (2001). Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa – kluczem do sukcesu. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
21.Womack, J.P., Jones, D.T., Roos, D. (1990). Machine that changed the world. New York: Simon and Schuster.