Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.44-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 44
INFORMACJONIZM

Autorzy: Bogdan Stefanowicz
Szkoła Wyższa Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:2017
Liczba stron:4 (5-8)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł nierecenzowany – zamawiany
Pobierz plik

Plik artykułu