Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 44

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

1 (3-3) --- Więcej
1.

INFORMACJONIZM

4 (5-8) Bogdan Stefanowicz Więcej
2.

BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE

11 (9-19) Sławomir Czetwertyński Więcej
3.

SIECIOWOŚĆ JAKO CECHA NOWEJ GOSPODARKI

11 (21-31) Elżbieta Skrzypek Więcej
4.

INSPIROWANA I SPONTANICZNA EDUKACJA KONEKTYWNA W INTERNETOWYM ŚRODOWISKU UCZENIA SIĘ

10 (33-42) Anna Stolińska Więcej
5.

SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH

19 (43-61) Agnieszka Szewczyk Więcej
6.

MODEL SYNCHRONIZACJI DANYCH SYSTEMÓW MOBILNYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG CLOUD COMPUTING

10 (63-72) Grzegorz Wojarnik Więcej