Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.44-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 44
MODEL SYNCHRONIZACJI DANYCH SYSTEMÓW MOBILNYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG CLOUD COMPUTING

Autorzy: Grzegorz Wojarnik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: cloud computing synchronizacja danych urządzenia mobilne komunikacja mobilna
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (63-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Synchronizacja danych, zwłaszcza w dobie nabierającej coraz większego znaczenia technologii cloud computing, odgrywa coraz większą rolę. Równocześnie można zaobserwować coraz większą ilość urządzeń mobilnych, która sięga obecnie zawrotnej liczby miliardów urządzeń na całym świecie. Z uwagi na potrzeby użytkowników, które ewoluują w kierunku absorbcji różnorodnych informacji potrzebnych w pracy, rozrywce, życiu prywatnym, coraz bardziej istotny jawi się problem zapewnienia zgodności danych obecnych na urządzeniu użytkownika z danymi dostępnymi w ramach różnych usług oferowanych w modelu cloud computing. W artykule podjęto próbę opisania różnorodnych aspektów wymiany danych na styku urządzenia mobilne – usługi cloud computing. Przedstawiono: wyzwania komunikacji mobilnej, kryteria jakości wymiany danych mobilnych, wymieniono modele i zasady synchronizacji danych. W dalszej części przedstawiono modelową koncepcję synchronizacji danych w modelu cloud computing.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alhaj, T.A., Taha, M.M., Alim, F.M. (2013). Synchronization Wireless Algorithm Based on Message Digest (SWAMD) For Mobile Device Database (s. 259–262). International Conference on Computing, Electronics and Electrical Engineering Synchronization.
2.Balakumar, V., Sakthidevi, I. (2012). An Efficient Database Synchronization Algorithm for Mobile Devices Based on Secured Message Digest (s. 937–942). International Conference on Computing, Electronics and Electrical Technology.
3.Barbará. D. (1999). Mobile Computing and Databases – A Survey. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 11 (1), 108–117.
4.Bernstein, P.A., Hadzilacos, V., Goodman, N. (1987). Concurrency Control and Recovery in Database Systems, Boston: Addison-Wesley.
5.Dinh, H.T., Lee, C., Niyato, D., Wang, P. (2013). A Survey of Mobile Cloud Computing: Architecture, Applications, and Approaches. Wireless Communications and Mobile Computing, 13, 1587–1611. DOI: 10.1002/wcm.1203.
6.Data Interchange Models. Pobrano z: https://ecommons.usask.ca/xmlui/bitstream/handle/10388/ETD-2014-09-1765/FU-THESIS.pdf?sequence=3&isAllowed=y (4.04.2017).
7.Gray, J.N., Lorie, R.A., Putzolu, G.R., Traiger, I.L. (1994). Readings in Database Systems . Morgan Kaufmann Publishers Inc. (1994) 181–208 .
8.McCormick, Z., Schmidt, D.C. (2012). Data Synchronization Patterns in Mobile Application Design. Proceedings of the Pattern Languages of Programs (PLoP) 2012 Conference, October 19–21, Tucson, Arizona.
9.Nelissen, N. (2014). AppSync.org: Open-source Patterns and Code for Data Synchronization in Mobile Apps. Pobrano z: https://www.slideshare.net/nikonelissen/appsyncorg-opensource-patterns-and-code-for-data-synchronization-in-mobile-apps (28.04.2017).
10.Rehman Khan, A.U., Othman, M., Madani, A.A., Khan, S.U. (2013). A Survey of Mobile Cloud Computing Application Models. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 16, 393–413. Pobrano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.402.1725 (29.04.2017).
11.Sedivy, J., Barina, T., Morozan, I., Sandu, A. (2012). MCSync – Distributed , Decentralized Database for Mobile Devices. IEEE International Conference on Cloud Computing in Emerging Markets (CCEM).
12.Domingos, J., Simões, N., Pereira, P., Silva, C., Marcelino, L. (2014). Database Synchronization Model for Mobile Devices (s. 1–7). 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI).
13.Sethia, D., Mehta, S., Chowdhary, A., Bhatt, K., Bhatnagar, S. (2014). MRDMS-Mobile Replicated Database Management Synchronization (s. 624–631). International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN).
14.Zhenyu, L., Zhang, C., Zunfeng, L. (2010). Optimization of Heterogeneous Databases Data Synchronization in WAN by Virtual Log Compression (s. 98–101). Second International Conference on Future Networks.