Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.44-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 44
BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE

Autorzy: Sławomir Czetwertyński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: prawa autorskie społeczeństwo online własność
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (9-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza kwestie znaczenia praw autorskich w społeczeństwie online. Głównym celem artykułu jest określenie, jakie znaczenie mają prawa autorskie w relacjach zachodzących w społeczeństwie online. Znaczna część rozważań dotyczy bipolarności idei instytucji praw autorskich, która, z jednej strony, chroni interesy autorów, a z drugiej przeciwdziała powstaniu monopolu autorskiego. W trakcie rozważań podjęto próbę weryfikacji hipotezy głoszącej, że bipolarność idei praw autorskich odpowiada potrzebom społeczeństwa online, lecz formalna instytucja praw autorskich nie ma w świadomości społecznej tak dużego autorytetu, jak instytucja praw własności materialnej. Metoda badawcza artykułu ma charakter dedukcyjny. Rozważania oparto na analizie idei praw autorskich oraz wielkości, zakresie i treści ruchu internetowego, czyli przepływów w społeczeństwie online.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brol, M., Czetwertyński, S. (2013a). Grupy interesów w społeczeństwie sieciowym. Ekonomia i Prawo, 12 (2), 309–319. DOI: 10.12775/EiP.2013.024.
2.Brol, M., Czetwertyński, S. (2013b). Koncepcja copyright w procesie wytwarzania dóbr partnerskich. Ekonomia, 2 (23), 137–150.
3.Brol, M., Czetwertyński, S. (2013c). Remarks on Network Public Theory. Managerial Economics, 14, 7–16. DOI: 10.7494/manage.2013.14.7.
4.Buchanan, J.M. (2000). The Collected Works of James M. Buchanan. Volume 7 The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan. Indianapolis: Liberty Fund.
5.Cisco Systems Inc. (2016). The Zettabyte Era – Trends and Analysis – Cisco. Pobrano z: http://www.cisco.com/c/en/us/ solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html (20.03.2017).
6.Czetwertyński, S. (2016a). Crisis of Copyright Authority. Ekonomia i Prawo, 15 (1), 47–57. DOI: 10.12775/EiP.2016.004.
7.Czetwertyński, S. (2015a). Kultura kopiowania a pozarynkowy obrót dobrami informacyjnymi w erze Internetu. Społeczeństwo i Ekonomia, 1 (3), 152–166. DOI: 10.15611/sie.2015.1.10.
8.Czetwertyński, S. (2013). Media społeczne a komercjalizacja blogosfery. Zanieczyszczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 33 (797), 5–17.
9.Czetwertyński, S. (2016b). Non-market Information Goods Circulation and the Copying Culture in the Internet Era. Ekonomia i Prawo, 15 (4), 455–468. DOI: 10.12775/EiP.2016.030.
10.Czetwertyński, S. (2016c). Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci BitTorrent. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 44/2, 59–72. DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-05.
11.Czetwertyński, S. (2015b). Wpływ prywatnego kopiowania na opłacalność produkcji telewizyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 37 (874), 17–29. DOI: 10.18276/si.2015.37-02.
12.Czetwertyński, S., Mroczek-Czetwertyńska, A. (2012). Wykluczenie cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym. Nauki Społeczne, 1 (5), 116–127.
13.Dixon, R. (2004). Open Source Software Law. Boston–London: Artech House.
14.Florida, R. (2012). The Rise of the Creative Class. Revisited. New York: Basic Books.
15.Gienas, K. (2008).Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
16.Golinowska, S. (1994). Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Górnicki, L. (2013). Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
18.Herold, D.K., Marolt, P. (red.) (2015). China Online. Locating Society in Online Spaces. London–New York: Routledge.
19.Herold, D.K., Marolt, P. (red.) (2011). Online Society in China: Creating, Celebrating, and Instrumentalising the Online Carnival. London–New York: Routledge.
20.Howkins, J. (2001). The Creative Economy How People Make Money From Ideas. London: Allen Lane The Penguin Press.
21.Karaganis, J., Renkema, L. (2013). Copy Culture in the US and Germany. New York: The American Assembly.
22.Levinson, P. (2006a). Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej. Warszawa: MUZA SA.
23.Levinson, P. (2006b). Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa: MUZA SA.
24.Marshall, A. (1920). Principles of Economics. An Introductory Volume. London: Macmillan.
25.Mozilla (2016). Kampania na rzecz reformy prawa autorskiego. Pobrano z: https://changecopyright.org/pl/ (18.03.2016).
26.Newbigin, J. (2010). Kreatywna gospodarka i przemysły kultury. Część 1. Kreatywna gospodarka: przewodnik dla początkujących. London: British Council.
27.Price, D. (2013). Sizing the Piracy Universe. London: NetNames.
28.Rifkin, J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu. Warszawa: Studio Emka.
29.Rose, M. (1993). Authors and Owners. The Invention of Copyright. Cambridge–London: Harvard University Press.
30.Sandvine Inc. (2015a). Global Internet Phenomena. Africa, Middle East & North America. Ontario: Sandvine Incorporated ULC.
31.Sandvine Inc. (2015b). Global Internet Phenomena. Asia-Pacific & Europe. Ontario: Sandvine Incorporated ULC.
32.Sandvine Inc. (2015c). Global Internet Phenomena. Latin America & North America. Ontario: Sandvine Incorporated ULC.
33.Waldman, A.E. (2013). Durkheim’s Internet: Social and Political Theory in Online Society. New York University Journal of Law & Liberty, 7 (2), 355–440. DOI: 10.2139/ssrn.1907886.