Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 18.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
2. Przemiany w sposobie rozumienia prawa własności. Przejście z ujęcia absolutnego do przyjęcia ograniczonego i prospołecznego charakteru tego prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Przejdź
3. Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
4. UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 KWIETNIA 2015 R., SYGN. AKT III CZP 9/15, LEX nr 1665869
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Przejdź
5. Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
6. Komercjalizacja własności intelektualnej. Problemy i bariery
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
7. BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
8. Efektywność własności rodzinnej w dużych podmiotach – przegląd literatury
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
9. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce po transformacji gospodarczej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
10. Badania patentowe w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
11. Podkradania. O książce Nieuchronny plagiat Macieja Jakubowiaka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
12. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH – BARIERY I WYZWANIA
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
13. Własność i społeczeństwo: wybrane aspekty socjologii Jacka Tittenbruna
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
14. Fénelon czy Naruszewicz? Inspiracje i nawiązania w powieści Leszek Biały, książę polski Michała Dymitra Krajewskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
15. Pierwszeństwo nabycia nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Przejdź
16. A Duty to Rescue and Its Costs
(Analiza i Egzystencja)
65 (2024) 2024 Przejdź
17. Inconsistencies in Himma's Intellectual Property Theory
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Przejdź
18. Pojęcie prawa w encyklice Rerum novarum
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Przejdź
Strona