Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Efektywność własności rodzinnej w dużych podmiotach – przegląd literatury

Autorzy: Malwina Szczepkowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: firmy rodzinne własność rodzinna duże rodzinne przedsiębiorstwa wpływ rodzinnej własności na wyniki finansowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (173-183)
Klasyfikacja JEL: G30 G31 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano istotę i problemy funkcjonowania dużych rodzinnych firm. Ze względu na swoją specyfikę, wynikającą z połączenia interesów przedsiębiorstwa i rodziny, podmioty rodzinne budzą duże zainteresowanie naukowców i praktyków. Poszukuje się zwłaszcza odpowiedzi na pytanie, co je wyróżnia i umożliwia długookresowe funkcjonowanie na rynku. W artykule skoncentrowano się na wpływie własności rodzinnej na efektywność przedsiębiorstw rodzinnych. Celem jest zatem ocena efektów własności rodzinnej na wyniki finansowe firm rodzinnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, R.C., Reeb, D.M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. Journal of Finance, 58.
2.Astrachan, J., Klein, S., Smyrnios, K. (2002). The F-PEC scale of family influence: A proposal for solving the family business definition problem. Family Business Review, 15 (1).
3.Ayranci, E. (2010). Family involvement in and institutionalization of family businesses: A research. Business and Economic Horizons, 3.
4.Bhaumik, S.K., Gregoriou, A. (2010). Family ownership, tunneling and earnings management: a review of the literature. Journal of Economic Surveys, 24 (4).
5.Daily, C.M., Dollinger, M.J. (1992). An empirical examination of the ownership structure in family and professionally managed firms. Family Business Review, 5 (2).
6.Donckels, R., Frohlich, E. (1991). Are family businesses really different? European experiences from STRATOS. Family Business Review, 4 (2).
7.Dunn, B. (1996). Family enterprises in the UK: A special sector? Family Business Review, 9 (2).
8.Faccio, M., Lang, L.H.P. (2002). The ultimate ownership of Western European corporations. Journal of Financial Economics, 65.
9.Goffee, R., Scasse, R. (1985). Proprietorial control in family firms: some functions of ‘quasiorganic’ management systems, Journal of Management Studies, 22 (1).
10.Gumustekin, G. (2005). Administrative and organizational problems of family enterprises as SMEs: An example of the ceramics industry in Kutahya. Cumhuriyet University Journal of Economics and Administrative Sciences, 6 (1).
11.Habberson, T.J., Williams, M.L. (1999). A resource-based framework for assessing the strategic advantages of family firms. Family Business Review, 12 (1).
12.Hassler, P.T. (2004). Familiengeführte Unternehmen performer besser. Unternehmen Newsletter, 7–8, 2004.
13.Jeżak, J. (2014). Przedsiębiorczość rodzinna na świecie – rola i znaczenie oraz cechy specyficzne. W: J. Jeżak (red.), Przedsiębiorstwo rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
14.Johnson, S., La Porta, R., Lopez-da-Silanes, F., Shleifer, A. (2000). Tunneling. American Economic Review, Papers and Proceedings, 90.
15.Klein, S.B. (2000). Family Businesses in Germany: Significance and Structure. Family Business Review, XIII (3).
16.Klimek, J. (2014). W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse. Warszawa: Wydawnictwo Menedżerskie PTM.
17.La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. Journal of Finance, 54.
18.Leszczewska, K. (2016). Przedsiębiorstwo rodzinne. Specyfika modeli biznesu. Warszawa: Difin.
19.Leszczewska, K. (2015). Wpływ więzi rodzinnych na funkcjonowanie firm rodzinnych. W: J. Klimek, B. Żelazko (red.), Innowacyjność firm rodzinnych – uwarunkowania i przejawy. Warszawa: SGH.
20.Reading, S. (1988). The role of entrepreneur In the Asia capitalism. Oxford: Transaction Books.
21.Safin, K. (2007). Przedsiębiorstwo rodzinne – istota i zachowania strategiczne. Wrocław: Wydawnictwo AE.
22.Schulze, W.S., Lubatkin, M.H., Dino, R.N. (2003a). Exploring the agency consequences of ownership dispersion among the directors of private family firms. Academy of Management Journal, 46 (2).
23.Schulze, W.S., Lubatkin, M H., Dino, R.N. (2003b). Toward a theory of agency and altruizm in family firms. Journal of Business Venturing, 18 (4).
24.Shanker, M., Astrachan, J. (1996). Myths and realities: Family businesses’ contribution to the U.S. economy – A framework for assessing family business statistics. Family Business Review, 9 (2).
25.Sułkowski Ł., Marjański, A. (2009). Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. Warszawa: Poltext.
26.Zhang, J., Ma, H. (2009). Adoption of professional management in Chinese family business: a multilevel analysis of impetuses and impediments. Asia Pacific Journal of Management, 26 (1).