Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13

Autorzy: Jakub Kępiński
Słowa kluczowe: niewolnicze naśladownictwo wzór przemysłowy utwór prawo autorskie własność intelektualna
Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (135-154)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 564

Abstrakt

Przedstawione rozważana mają na celu przybliżyć czytelnikowi stanowisko przyjęte przez polski Sąd Najwyższy w orzeczeniu V CSK 202/13. Sąd Najwyższy przyznał bowiem ochronę prawnoautorską zniczowi o formie kolumnowej ze złotą pokrywką.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
2.Barta J., Markiewicz R., Spór o granice prawa autorskiego, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego” 96 (2006), s. 219–230.
3.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2005.
4.Cook T., The Cumulative Protection of Designs in the European Union and the Role in Such Protection of Copyright, „Journal of Intellectual Property Rights” 18 (2013), s. 83–87.
5.Dietz A., „Der „design approach” als Entlastung des Urheberrecht, w: Aktuelle Herasuforderungen des geistigen Eigentums, red. J. Straus, Köln–München 1996.
6.Loewenheim U., Höhere Schutzgrenze des Urheberrechts bei Werken der angewandten Kunst?, GRUR Int. 4 (2009), s. 765–767.
7.Nowińska E., M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2013.
8.Pietrzykowski H., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2007.
9.Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., Wprowadzenie. Pojęcie utworu, w: Prawo autorskie. System prawa prywatnego, t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2013.
10.Sołtysiński S., Gogulski S., Wyjaśnienia do art. 13, w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2016.
11.Targosz T., Kryteria ochrony prawno-autorskiej przedmiotów użytkowych. Komentarz do Wyroku SN z 6.03.2014 r., V CSK 202/13, System Informacji Prawnej Legalis, ius focus.
12.Tischner A., Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2 (2015), s. 121–137.