Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Autorzy: Teodor Skotarczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Małgorzata Blaszke
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: spółdzielnia mieszkaniowa przekształcenia własnościowe odrębna własność lokalu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (83-92)
Klasyfikacja JEL: D61 H61 H72 H82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów związanych z przekształceniami praw do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych. Odnosi się to przede wszystkim do kwestii ustanawiania w miejsce spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych-odrębnej własności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarek, M. (2013). Opinia na temat przepisów przejściowych projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /druk nr 819/. Mieszkalnictwo, 1 (2).
2.Bieniek, G., Rudnicki, S. (2009). Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa: LexisNexis.
3.Bończak-Kucharczyk, E. (2003). Spółdzielnie mieszkaniowe w świetle nowych przepisów. Warszawa: Twigger.
4.Bończak-Kucharczyk, E. (2013). Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
5.Myczkowski, L. (2002). Nieruchomości. Spółdzielnie mieszkaniowe. Warszawa.
6.Myczkowski, L. (2005). Spółdzielnie mieszkaniowe nowe regulacje ustawowe, majątek spółdzielców, wzór statutu, regulaminy. Warszawa: C.H. Beck.
7.Skotarczak, T. (2015). Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju. Warszawa: C.H. Beck.
8.Ustawa z 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych. Dz.U. 2013, poz. 1222, z późn. zm.
9.Ustawa z 16.09.2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1377.