Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.44-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 44
SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH

Autorzy: Agnieszka Szewczyk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne seniorzy osoby niepełnosprawne strony internetowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:19 (43-61)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem wykluczenia cyfrowego i informacyjnego seniorów i osób niepełnosprawnych. Wyspecyfikowano również zasady projektowania i budowy stron internetowych dla tej wybranej grupy docelowej. Następnie przeprowadzono badanie wybranej strony według standardów i zamieszczono wnioski z badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gajda, M. WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad. Pobrano z: http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-wskrocie/ (17.08.2015).
2.Gunkel, D. (2003). Second Thoughts: Toward a Critique of the Digital Divide. New Media & Society, 5 (4), 501.
3.Jasiewicz, J., Filiciak, M. (red.) (2015). Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
4.Krawiec, M. (2011). Jak pokonać strach przed komputerem. Warszawa: IPiSS.
5.Kryńska, E., Kukulak-Dolata, I. (2011). Wprowadzenie – kontekst rozważań. W: Ł. Arendt (red.), Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu – priorytety strategiczne. Warszawa: IPiSS.
6.Marcinkowski, A., Marcinkowski, P. (2013). WCAG 2.0. Podręcznik dobrych praktyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Marcinkowski, P. (2014). Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Białystok: Fundacja Wspomagania Wsi.
8.Olcoń-Kubicka, M. (2011). Wprowadzenie. W: M. Olcoń–Kubicka (red.), Internet wzbogacił moje życie. Warszawa: Wydawnictwo Exit.
9.Paszkiewicz, D. (2011). Dostępność stron internetowych – podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10.Rzadkowolska, M. (2008). Przezwyciężanie nierówności w dostępnie do technologii społeczeństwa informacyjnego. W: A. Szewczyk (red.), Fenomen Internetu. T. 1. Szczecin: Hogben.
11.Szymanek, V. (2014). Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W: V. Szymanek (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
12.Van Dijk, J. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów, analiza społeczeństwa sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.