Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Morskie połowy rekreacyjne szansą rozwoju społeczno-gospodarczego strefy brzegowej Bałtyku

Autorzy: Wojciech Brocki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przemysław Czerniejewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wawrzyniec Wawrzyniak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (285-300)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu