Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.50-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (50) 2017
Role of Marketing Research in Acquiring Knowledge for Data-Driven Management
(Rola badań marketingowych w pozyskiwaniu wiedzy na użytek zarządzania opartego na danych)

Autorzy: Magdalena Kalińska-Kula
University of Łódź, Faculty of Management
Słowa kluczowe: badania marketingowe zarządzanie wiedzą podejmowanie decyzji dane
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (15-23)
Klasyfikacja JEL: O32 M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wiedza powstająca na bazie informacji jest obecnie postrzegana jako strategiczny zasób organizacji, a jej pozyskiwanie staje się nieodzownym procesem oraz wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw. W artykule starano się przybliżyć koncepcję zarządzania opartego na danych i odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób badania marketingowe przez realizację swoich podstawowych funkcji mogą stanowić pomoc w tym zakresie. W trakcie przeprowadzonych studiów literaturowych przeanalizowano, jak przedsiębiorstwa zaspokajają potrzeby informacyjne, wspierając procesy decyzyjne bazując na danych oraz jakie miejsce w tym procesie zajmują badania marketingowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosik-Purgat, M., Mruk, H., Schroeder, J. (2012). Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
2.Bladt, J., Filbin, B. (2014). Who’s afraid of data-driven management? Harvard Business Review, May 16. Retrieved from: https://hbr.org/2014/05/whos-afraid-of-data-driven-management.
3.Bolesta-Kukułka, K. (2003). Decyzje menadżerskie. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Brynjolfsson, E., Hitt, L.M., Kim, H.H. (2011). Strength in numbers; How does data-driven decisionmaking affect firm performance? Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1819486.
5.Churchill, G. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Duliniec, E. (2002). Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Green, P., Tull D., Albaum, D. (1985). Research for marketing decisions. New York: Prentice Hall.
8.Grudzewski, W., Hejduk, I. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warsaw: Difin.
9.Grzegorczyk, W. (2002). Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Warsaw: Biblioteka Menadżera i Bankowca.
10.Hague, P. (2006). Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
11.Hajduk, E., Karaś, D., Szostek, D. (2008). Badania marketingowe w praktyce firm i badaczy. Marketing i Rynek, 9, 21‒24.
12.Harris, J. (2013). Decision-Driven Data Management. A Strategy for better decisions with better data. SAS White Paper. Retrieved from: www.statistique-2013.fr/pdf/wp_50192.pdf.
13.Kaczmarczyk, S. (2002). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Kaczmarek, B., Walczak, W. (2009). Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
15.Kędzior, K., Karcz, K. (2007). Badania marketingowe w praktyce. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
16.Koźmiński, A. (2005). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Marr, B. (2016). Data-Driven Decision Making: 10 Simple Steps For Any Business. Forbes, 14.06. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/juniper/2017/11/01/cybersecurity-in- the-age-of-quantum-computing/#47405304423c.
18.McAfee, A., Brynjolfsson, E. (2012). Big Data: The management revolution. Harvard Business Review, 10, 9. Retrieved from: http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2017/04/6539-English-TarjomeFa-1.pdf.
19.Płoszajski, P. (2013). Big data: nowe źródło przewag i wzrostu firm. E-mentor, 3 (50), 5‒10.
20.Provost, F., Fawcett, T. (2013). Data science and its relationship to big data and data-driven decision making. Big Data, 1 (1), 51‒59. Retrieved from: http://online.liebertpub.com/doi/pdf/
21.10.1089/big.2013.1508.
22.Roth, E. (2017). 5 Steps to Data-Driven Business Decisions. Retrieved from: https://www.sisense. com/blog/5-steps-to-data-driven-business-decisions/.
23.Rouse, M. (2016). Data-driven decision management (DDDM). Retrieved from: http://whatis. techtarget.com/definition/data-driven-decision-management-DDDM.
24.Wójcik, M. (2016). Big data w zarządzaniu informacją – przegląd wybranych zagadnień. In: S. Cisek (ed.), Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii. Cracow: Biblioteka Jagiellońska.