Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (50) 2017

Rok wydania:2017

Pliki opcjonalne

miz_nr_4_(50)_2017_strona_redakcyjna_i_spis_tresci.pdf
strona redakcyjna i spis treści
Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Design Management in the Context of Challenges Posed by New Generations of Recipients


(Design management w kontekście wyzwań stawianych przez nowe pokolenia odbiorców)
8 (7-14) Katarzyna Caban-Piaskowska Więcej
2.

Role of Marketing Research in Acquiring Knowledge for Data-Driven Management


(Rola badań marketingowych w pozyskiwaniu wiedzy na użytek zarządzania opartego na danych)
9 (15-23) Magdalena Kalińska-Kula Więcej
3.

The Urban Language (Urbslingua) ‒ Phenomenological Method


(Język miasta (urbslingua) – metoda fenomenologiczna)
27 (25-51) Marika Pirveli Więcej
4.

Importance-Performance Analysis of Ski Destinations in Sweden – Comparison between Two Destinations


(Analiza IPA (importance-performance analysis) destynacji narciarskich w Szwecji ‒ porównanie między dwiema destynacjami)
20 (53-72) Anna Sörensson Więcej
5.

Reasons behind Studying Tourism and Recreation and Career Plans of Undergraduate Students


(Motywy studiowania i plany zawodowe studentów turystyki i rekreacji pierwszego stopnia)
16 (73-88) Mirosława Szark-Eckardt, Beata Augustyńska, Wioletta Łubkowska Więcej
6.

A Public Management Framework for Wireless Broadband Development in Rural Sub-Saharan Africa


(Publiczne ramy zarządzania dla rozwoju bezprzewodowych łączy szerokopasmowych na obszarach wiejskich w Afryce Subsaharyjskiej)
28 (89-116) Idongesit Williams, Morten Falch, Reza Tadayoni Więcej
7.

From Reactive to Predictive Services: the Internet of Things (IoT) Enabled Product Service Systems (PSS) of Innovative and Sustainable Business Model


(Od usług reaktywnych po usługi predykcyjne: innowacyjny i zrównoważony model biznesowy systemów produktowo-usługowych wspieranych przez IoT)
11 (117-127) Iwona Windekilde Więcej