Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.50-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (50) 2017
From Reactive to Predictive Services: the Internet of Things (IoT) Enabled Product Service Systems (PSS) of Innovative and Sustainable Business Model
(Od usług reaktywnych po usługi predykcyjne: innowacyjny i zrównoważony model biznesowy systemów produktowo-usługowych wspieranych przez IoT)

Autorzy: Iwona Windekilde
center for Communication Media & Information technologies (CMI), Aalborg University Copenhagen, Denmark
Słowa kluczowe: systemy produktowo-usługowe ICT (technologie koordynacyjno-informacyjne) Internet rzeczy model biznesowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (117-127)
Klasyfikacja JEL: L86 O30 Q01 L84
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie pojawienia się nowego trendu w kierunku modelu biznesowego Systemów Produktowo-Usługowych (PSS – Product Service Systems) wspieranych przez ICT, wśród firm produkcyjnych, ze szczególnym naciskiem na Internet Rzeczy i analitykę. Chociaż PSS są już szeroko badane, wpływ nowych technologii ICT na propozycję wartości, jaką firma oferuje swoim klientom, jest mniej rozpoznany. System produktowo-usługowy wspierany przez Internet rzeczy (IoT ‒ Internet of Things) umożliwia przekształcenie starego modelu biznesowego opartego na dostarczaniu produktu na nowy model biznesowy, który umożliwia oferowanie nowych usług bazując na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, które można wykorzystać przy produkcie lub nawet zamiast produktu. Wiodące firmy produkcyjne już teraz osiągają większe zyski z obsługi posprzedażnej. Czujniki IoT, sztuczna inteligencja (AI), wszechobecne komputery mogą stworzyć nowe możliwości biznesowe dla rozwiązań PSS przez dostarczanie danych o użytkowaniu produktu i jego kondycji producentom, którzy mogą następnie wykorzystać dane do konserwacji zapobiegawczej i proaktywnej. Studium przypadku producenta silników Rolls-Royce’a użyto do analizy wpływu Internetu rzeczy, uczenia maszynowego i analityki na ofertę usług firmy oraz strategie biznesowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aftermarket revolution (2016). Retrieved from: https://www.aerosociety.com/news/aftermarket-revolution/ Royal Aeronautical Society.
2.Baines, T., Lightfoot, H., Evans, S., Neely, A., Greenough, R., Peppard, J., Roy, R., Shehab, E., Braganza, A., Tiwari, A., Alcock, J., Angus, J., Bastl, M., Cousens, A., Irving, P., Johnson, M., Kingston, J., Lockett, H., Martinez, V., Michele, P., Tranfield, D., Walton, I., Wilson, H. (2007). State-of-the-art in product service-systems. Institution of Mechanical Engineers, 221 (10), Part B: Journal of Engineering Manufacture. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/336354.pdf.
3.Bradley, J. (2013). Internet of Everything. Cisco.
4.Brandstotter, M., Haberl, M., Knoth, R., Kopacek, P. (2003). IT on demand – towards an environmental conscious service system for Vienna (AT). Proceedings of the Third International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing. IEEE, Tokyo, Japan, 8‒11.12.
5.ELIMA (2005). Environmental life cycle information management and acquisition for consumer products.
6.Goedkoop, M., Van Halen, C., Te Riele, H., Rommens, P. (1999). Product service systems ecological and economic basics. The Netherlands. Retrieved from: https://www.researchgate. net/publication/293825611_Product_Service_systems_Ecological_and_Economic_Basics (6.09.2017).
7.Kjeldsen, O. (2017). Internet of Things, Business model perspective. 10th CMI Conference on Internet of Things – Business Models, Users, and Networks. Copenhagen, Denmark: Microsoft.
8.Koychev, D. (2015). The industrial Internet of Things, Invest in a more connected world, white paper for professional investors. Robeco.
9.Li-Hsing, S., Yen-Ting, L., Fenghueih, H. (2016). Creating customer value for product service systems by incorporating internet of things technology. Sustainability, 8 (12).
10.Mahut, F., Daaboul, J., Bricogne, M., Eynard, B. (2017). Product-Service Systems for servitization of the automotive industry: a literature review. International Journal of Production Research, 55 (7), 2102‒2120.
11.Manzini, E., Vezzoli, C. (2003). A strategic approach to develop sustainable product service systems: Examples taken from the “environmentally friendly innovation” Italian prize. Journal of Cleaner Production, 11 (8), 851‒857.
12.Microsoft. (2017). Microsoft Cortana Intelligence Suite. Retrieved from: https://www.microsoft. com/da-dk/cloud-platform/cortana-intelligence.
13.Minerva, R., Biru, A., Rotondi, D. (2015). IEEE Internet initiative. Retrieved from: https://iot.ieee. org/images/files/pdf/IEEE_IoT_Towards_Definition_Internet_of_Things_Revision1_.
14.Morris, B. (2014). Rolls-Royce Services. Retrieved from: https://www.slideshare.net/mekkp/ 03-bill-totalcare.
15.Porter, M.J., Heppelmann, J.E. (2014). How smart, connected products are transforming com-petition. Harvard Business Review, November. Retrieved from: https://hbr.org/2014/11/how-smart- connected-products-are-transforming-competition.
16.Relayr (2017). IoT and predictive vs preventive maintenance. Retrieved from: http://blog.relayr.io/ iot-and-predictive-vs-preventive-maintenance.
17.Rolls-Royce. (2001). Annual report.
18.Rolls-Royce. (2007). Rolls-Royce Group plc preliminary results 2006. Retrieved from: https://www.
19.rolls-royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/investors/results/archive/prelims06pr-tcm92-5659.pdf.
20.Rolls-Royce. (2012). Rolls-Royce celebrates 50th anniversary of Power-by-the-Hour. Retrieved from: https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/yr-2012/121030-the-hour.aspx.
21.Rolls-Royce. (2017). Retrieved from: https://www.rolls-royce.com/products-and-services/civil-aerospace.aspx.
22.Rolls-Royce. (2017). LessorCare. Retrieved from: https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/yr-2017/24-01-2017-rr-lanches-lessorcare.aspx.
23.Ryals, L. (2010). Rolls-Royce Totalcare®: meeting the needs of key customers. Executive Briefing. March. Retrieved from: http://www.som.cranfield.ac.uk/som/dinamic-content/ media/Executive%20Briefing%206%20-%20RR%20Totalcare%20-%20Mtg%20the%20 Needs%20of%20Key%20Customers%20%20-%208%20Mar%2010%20v9.pdf.
24.Tukker, A., Tischner, U. (2005). New business for old Europe – product-service development, competitiveness and sustainability. Sheffield: Greenleaf Publishing.