Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Wybrane aspekty zachowań konsumentów w kontekście zrownoważonej konsumpcji

Autorzy: Aleksandra Milczarek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konsumpcja podejmowanie decyzji konsumpcja zrównoważona konsumpcja inteligentna
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (131-143)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę decyzji i zachowań współczesnych konsumentów. Zasadniczym celem pracy jest wskazanie i ocena najnowszych trendów w zakresie konsumpcji oraz rozwoju tzw. inteligentnej konsumpcji. Rozważania dotyczą jedynie polskich konsumentów. W kontekście założeń zrównoważonej konsumpcji przeanalizowano również skutki i znaczenie obserwowanych zachowań konsumenckich dla gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramek E., Prosumpcja w rozwoju systemów informatycznych zarządzania, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
2.Behrendt S., Henseling Ch. u.a., Vom Consumer zum Prosumer – Potenziale für nachhaltigen Konsum durch den Wandeln der Konsumentenrolle in der Internetökonomie, w: Vom Wissen zum Handeln – Neue Wege zum Nachhaltigen Konsum, Statusheft von BMBF und SÖF 2009.
3.Brzoska K., Lewandowska A., Wzrost gospodarczy w dobie zrównoważonego rozwoju, w: Problemy Gospodarki Światowej, t. III, red. M. Kuczmarska, I. Pietryka, Wydawnictwo Instytutu Badań Gospodarczych i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Toruniu, Toruń 2013.
4.Buss D.M., Psychologia ewolucyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
5.E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska, www.ecommerce.gemius.pl/ (dostęp 21.03.2015).
6.http://informacje.havasworldwide.pl/pr/286856/inteligentna-konsumpcja-i-rola-marekw-obliczu-ekonomii-w-sam-raz?rss=true (dostęp 30.03.2015).
7.Kryk B., Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, listopad–grudzień 2013, t. II.
8.Privater Konsum und Nachhaltige Entwicklung, red. H. Leitschuh-Fecht, S. Lorek, Positionspapier des Forum Umwelt & Entwicklung, Positionspapier zur Vorlage bei der CSD 7, Bonn 1999.
9.Loewenstein G., Prelec D., Anomalies in Intertemporal choice: Evidence and an Interpretation, „Quarterly Journal of Economics”, May 2012.
10.Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, GUS, Warszawa 2014.
11.Olejniczuk-Merta A., Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, w: Społeczno- -ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce, red. U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
12.Raport Izby Gospodarki Elektronicznej, Kupuję w internecie 2014, www.ecommercepolska.pl (dostęp 21.03.2015).
13.Raport Havas Worldwide, Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu, http://informacje.havasworldwide.pl/pr/286856/inteligentna-konsumpcja-i-rola--marek-w-obliczu-ekonomii-w-sam-raz?rss=true (dostęp 30.03.2015).
14.Spangenberg J.H., Lorek S., Lebensqualität, Konsum und Umwelt: intelligente Lösungen statt unnötiger Gegensätze, Gutachten, SERI Sustainable Europe Research Institute, Köln–Wien 2003.
15.Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
16.Zrałek J., Dekonsumpcja jako przejaw konsumpcji zrównoważonej i jej konsekwencje dla marketingu, „Handel Wewnętrzny”, maj–czerwiec 2013, t. I.