Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.39-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 39
Wielokryterialna metoda wspomagania decyzji PVM w wyborze kraju lokalizacji działalności gospodarczej

Autorzy: Kesra Nermend
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Danuta Miłaszewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: PVM metody wielokryterialne metody podejmowanie decyzji
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (37-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wielokryterialnej metody PVM do wyboru kraju lokalizacji i rejestracji działalności gospodarczej. W badaniach wykorzystano informacje z bazy danych udostępnionych na portalach World Bank Group z 2015 roku oraz European Social Survey z 2014 roku. Badaniami objęto 32 kraje europejskie, Kosowo oraz Izrael. Wyniki badań pozwoliły wyróżnić cztery klasy krajów ze względu na dogodne warunki dla podejmowania działalności gospodarczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benzing, C., Chu, H.M. (2009). A comparison of the motivations of small business owners in Africa. Journal of Small Business and Enterprise Development, 16 (1), 60–77.
2.Block J., Sandner, P. (2009). Necessity and opportunity entrepreneurs and their duration in self-employment: evidence from German micro data. Journal of Industry, Competition and Trade, 9 (2), 117–137.
3.Deakins, D., Whittam, G. (2000). Business Start-up: Theory, Practice and Policy. W: S. Carter, D. Jones-Evans (red.), Enterprise and Small Business. Principles, Practice and Policy, Harlow: Financial Times.
4.Duckstein, L., Gershon, M. (1983). Multicriterion analysis of a vegetation management problem using ELECTRE II. Applied Mathematical Modelling, 4, 254–261.
5.Estrin, S., Mickiewicz, T., Stephan U. (2013). Entrepreneurship, Social Capital, and Institutions: Social and Commercial Entrepreneurship Across Nations. Entrepreneurship Theory and Practice, 37 (3), 479–504.
6.European Social Survey (2014). Pobrano z: http://www.europeansocialsurvey.org/data/round-index.html (18.12.2015).
7.Friedman B.A., Aziz N., Keles I., Sayfullin S. (2012). Predictors of Students ` Desire to be an Entrepreneur: Kyrgyzstan, Georgia, and the United States. Eurasian Journal of Business and Economics, 5 (9), 129–140.
8.GEM (2011). Global Entrepreneurship Monitor 2010 Women’s Report. Pobrano z: http://www.gemconsortium.org/download@file (21.12.2015).
9.Giacomin, O., Janssen, F., Pruett, M., Shinnar, R.S., Llopis, F., Toney, B. (2011). Entrepreneurial intentions, motivations and barriers: Differences among American, Asian and European students. International Entrepreneurship and Management Journal, 7 (2), 219–238.
10.Grolleau, J., Tergny, J. (1971). Manuel de reference du programme ELECTRE II. Document de travail 24, SEMAMETRA International. Document Technique No. 24.
11.Gorgievski, M., Ascalon, M.E., Stephan, U. (2011). Small business owners’ success criteria, a values approach to personal differences. Journal of Small Business Management, 49 (2), 207–232.
12.Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 15, 307–326.
13.Jayawarna D., Rouse J., Kitching J. (2011). Entrepreneur motivations and life course. International Small Business Journal, 31 (1), 34–56.
14.Karagiannidis, A., Moussiopoulos, N. (1997). Application of ELECTRE III for the integrated management of municipal solid wastes in the greater Athens area. European Journal of Operational Research, 97, 439–449.
15.Mousseau, V., Figueira, J., Naux, J.-P. (2001). Using assignment examples to infer weights for ELECTRE TRI method: Some experimental results. European Journal of Operational Research, 130, 263–275.
16.Nermend, K. (2007). Regions Grouping with Similarity Measure Based on Vector Calculus. Polish Journal of Environmental Studies, 16, 132–136.
17.Nermend, K. (2015). Wielokryterialna metoda wektora preferencji jako narzędzie wspomagające proces decyzyjny, Przegląd Statystyczny, 62, 71–92.
18.Saaty, T. (1980). The Analytical Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill.
19.Saaty, T. (2005). Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Pittsburgh, Pennsylvania: RWS Publications.
20.Scharlig, A. (1996). Pratiquer ELECTRE et PROMETHEE: Un Complement`a Decider sur Plusieurs Crit`eres. Lausanne: Polytechniques et Universitaires Romandes,
21.Stephan, U., Hart, M., Mickiewicz, T., Drews, C.-Ch. (2015a). Understanding Motivations for Entrepreneurship, Bis Research Paper, 212. Pobrano z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408432/bis-15-132-understanding-motivations-for-entrepreneurship.pdf (19.12.2015).
22.Stephan, U., Hart, M., Drews, C.-Ch. (2015b). Understanding Motivations for Entrepreneurship. A Review of Recent Research Evidence. Rapid Evidence Assessment Paper, February. Pobrano z: http://www.enterpriseresearch.ac.uk/wp-content/uploads/2015/02/Understanding-Motivations-for-Entrepreneurship-Rapid-evidence-assessment-paper.pdf (17.12.2015).
23.Szarucki, M., Ericsson, B., Larsson, P. (2007). Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 81–88.
24.Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P., Zbierowski, P., Nieć, M. (2014). Global Entrepreneurship Monitor Polska. Raport z badań 2013, Warszawa: PARP.
25.Vallée, D., Zielniewicz, P. (1994a). Electre III-IV, version 3. x (aspects méthodologiques. Tome 1). PARIS: Université de Paris Dauphine.
26.Vallée, D., Zielniewicz, P. (1994b) Electre III-IV, version 3. x. Guide d’utilisation (tome 2). Paris: Université de Paris Dauphine.
27.World Bank Group (2015a). Doing Business. Pobrano z: http://www.doingbusiness.org/ (17.12.2015).
28.World Bank Group (2015b). World Development Indicators. Pobrano z: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=NY.GDP.PCAP.CD&id=af3ce82b&report_name=Popular_indicators&populartype=series&ispopular=y (20.12.2015).
29.Zbierowski, P., Węcławska, D., Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P., Bratnicki, M. (2012). Global entrepreneurship monitor – Polska, Katowice: PARP.